Katariina Uljas-Ahl

Dagmarin CBO, jonka sydäntä lähellä ovat markkinointiviestinnän tuloksellisuus ja kustannustehokkuus. Karaten pariin palanneella pitkän linjan mediatoimistoammattilaisella on intohimona löytää kontaktihintojen takaa kuluttajien mediakäytön arki, juhla ja tulevaisuus.

Maailman vaikutusvaltaisimpien ajatusjohtajien joukkoon listattu kanadalainen journalisti ja kirjailija Malcolm Gladwell rohkaisi sosiaaliseen riskinottoon. Monet uudet ideat ja ajatukset eivät välttämättä saa heti kollegojen tai yhteisön hyväksyntää; mutta eipä vallankumouksellisten ajatusten esittäjät ole ennenkään vetäneet kaikkia heti puolelleen, vaan ennemminkin karkottaneet pois. Gladwell kehotti uhmaamaan tavanomaisia ajatuspolkuja, tekemään jotain todella omaperäistä ja ottamaan sosiaalinen riski siitä, että aluksi yhteisö voi hylkiä ideaa.

 Kiire ei välttämättä ole Gladwellin mielestä paha asia, sillä monet innovaatiot, kuten ensimmäinen Apple-tietokone, ovat kummunneet kiireestä. Eivätkä hyvät innovaatiot vaadi ponnistusalustaksi järeää rahasäkkiä. Päinvastoin, resurssien rajallisuus lisää luovuutta.
Yksilöllistä myyntipsykologiaa ja hedonistien bongausta
Aalto-yliopiston myynnin ja johtamisen professori Petri Parvisen mukaan yhteisöllisyyden rinnalla myös yksilöllisyys on jälleen nousussa. Vaikka ihmiset haluavat kuulua yhteisöihin, he kaipaavat yksilöllisesti räätälöityjä tuotteita, palveluja ja tarjouksia. Tämä vaatii markkinoijilta yhä syvempää kuluttajaymmärrystä niin nykyasiakkaista kuin uusista asiakkaista, jotta voidaan ottaa erilaiset tarpeet ja ostohistoriat huomioon, käyttää erilaisia myyntipsykologioita – ja ihmiset voivat kokea tulevansa kohdelluiksi erityisinä.
Parvisen mukaan 80 % kuluttajista on allergisia myyntiviesteille, joita ei ole kohdennettu. Valitettavasti nykyaikaisimmatkaan crm-järjestelmät eivät vielä taivu riittävän hyvin viestien yksilöintiin. Big Datan sijaan pitäisikin puhua Small Datasta, jossa yksilöllistävä algoritmi auttaa ennakoimaan mikä myyntipsykologia toimii kullekin asiakkaalle eri kanavissa, sähköpostista kivijalka- ja verkkokauppaan.
Myös hedonismi on kasvussa. Niinpä elämämme ”talkkaroijille” riittää tilausta, olipa kyseessä personal trainer, mökkitalkkari tai life coach. Hedonistit kannattaa tunnistaa niin kuluttaja- kuin b2b-asiakaskunnista.
Innovatiivisuus on tekosyy rutiinien välttämiselle
Professori Alf Rehnin mielestä podemme ”innovaatioväsymystä”. Vaikka tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan enemmän kuin koskaan, innovaatioiden määrä ei ole tuplaantunut. Hypekoneisto on tehnyt innovaatioista kiiltokuvamaisen yksinkertaistettuja ja helppoja, lähes ongelmattomia. Suosituimmat innovaatioesimerkit ovatkin usein innovaation pahimpia vihollisia, jotka luovat vääriä mielikuvia.
Rehnin mielestä nyt olisi aika palauttaa todellisuuspohjaan perustuvat innovaatiot ja puhua ROIIsta (return on innovation investments). Innovatiivisuus ei ole jatkuva olotila; meidän ei tarvitse olla koko ajan innovatiivisia. Innovatiivisuudelle on aikansa, mutta tarvitsemme myös rutiineja ja aikaa keskittyä innovaatioiden toteuttamiseen.
Kasvata osaamispääomaa, ohjaa lunastamaan lupaukset
Yhdysvaltalainen johtajuusajattelija ja kirjailija Tom Peters kuuluu bisnesgurujen kärkinimiin. Hän korosti Jack Welchin tapaan henkilöstön kouluttamisen ja jatkuvan kehittämistyön merkitystä.
Peters kertoi esityksensä aluksi mitä Herra Hilton oli vastannut, kun häneltä kysyttiin hotelliketjun menestyksen salaisuutta: ”Remember to tuck the shower curtain inside the bath tub.” Lupausten lunastaminen käytännössä ratkaisee sen, ostaako asiakas uudelleen.
Petersin mukaan taantumaa merkittävämpi haasteemme on nyt se, että elämme suuren rakennemuutoksen alkuvaihetta. Uusi teknologia kiitää kovaa vauhtia eteenpäin, mutta osaamisemme ja organisaatiomme laahaavat vielä kaukana jäljessä. Yritysjohdon tehtävänä on auttaa ihmisiä kehittymään, vastata osaamispääoman kasvattamisesta. Johdon tulisi viettää enemmän aikaa työntekijöittensä parissa ja kuunnella heitä. Ja kohdella heitä kuin asiakkaita. ”If you want staff to create great service, give great service to them.”
Petersin esitys löytyy hänen sivuiltaan tompeters.com