Dagmar

Hovin mukaan seminaarin anti oli monipuolinen. Markkinointiviestinnän vaikuttavuutta, samoin kuin erilaisia kohtaamispisteitä lähestyttiin monista eri näkökulmista: kommunikaatiostrategioiden rakentamisesta mallintamiseen, word of mouthiin ja onnistuneisiin caseihin Euroopasta.

Tämän vuoden yksi painopistealueista oli digitaalinen media ja sen tulevaisuus. Seminaarissa käytiin monia keskusteluja siitä, miten digitaalinen media vaikuttaa jatkossa yritysten ja kuluttajien väliseen kommunikointiin.

Interaktiivisuuden vaikutuksista tapaamme vastaanottaa ja lähettää viestejä risteili erilaisia mielipiteitä. Digitaalisuus on muuttamassa maailmaa ja monissa kuluttajaryhmissä sen rooli on erittäin tärkeä. Alan asiantuntijat nostivat esille kuitenkin myös toisia näkökulmia.

Myytti 1. Internet korvaa ns. perinteisen median

Internetin tärkeys kuluttajien elämässä kasvaa ja sen merkitys viestintäkanavana vahvistuu jatkuvasti. Samalla se tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia saada kohderyhmät osallistumaan dialogiin ja hakemaan tietoa brändeistä.

­- Mutta vaikka netin käyttö lisääntyy, perinteisempää mediaa käytetään edelleen vahvasti, toteaa Hovi. – Tyypillistä on medioiden kasvava päällekkäiskäyttö. Tärkeämpää kuin miettiä korvaavatko internet tai muut digitaaliset kanavat perinteisen median, on miettiä, miten perinteinen media voi hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia. Jatkossa online- ja offline-medioiden jaottelu menettää merkitystään. Nuoremmat kohderyhmät eivät tee enää eroa näiden välillä – esimerkiksi tv on sekä perinteisessä vastaanottimessa että netissä.

Myytti 2. Kuluttajalähtöinen media vahvistaa word of mouthia

Word of mouth on aina ollut olemassa. Internet on kuitenkin mahdollistanut sen, että ihmiset kommunikoivat asioista laajemman ryhmän kanssa, nopeammin ja heillä on paikka, jossa aiheesta voi keskustella samasta asiasta kiinnostuneiden kesken.

– Yritysten on tärkeää ottaa huomioon efekti, jonka jokainen yksittäinen palvelukokemus, tuotekäyttö tai lähetty viesti voi saada aikaan kertautuessaan ihmisiltä toisille menevänä viestinä. Tätä vaikutusta on tärkeää myös seurata ja mitata laajemmin kuin aiemmin.

Myytti 3. Tulevaisuuden kuluttaja hyppää yhä useammin tv-mainosten yli

Digitaalinen tekniikka tarjoaa mahdollisuuden hypätä mainosten yli. Tämä onnistuu tulevaisuudessa esimerkiksi televisiossa, radiossa ja internetissä.

Hovin mukaan Nigel Hollis totesi hyvin, että kautta aikojen suuri osa kuluttajista on vältellyt mainontaa.

– Jatkossa tietty joukko ohittaa mainontaa vieläkin enemmän kuin nyt. Viestien relevanttius ja mainonnan sisältö ratkaisevat sen, kuinka moni harppaa kaiken mainonnan yli. Tutkimusten mukaan esimerkiksi suurin osa katsojista, jotka kelaavat PVR-laitteella mainosten yli, kiinnittävät siitä huolimatta etenkin aiemmin näkemäänsä mainokseen enemmän huomiota kuin katsoessaan televisiota ”normaalisti”.

Myytti 4. Sponsorointi, product placement ja kuluttajien luomat sisällöt ovat tulevaisuuden kohderyhmän tavoittamisen suurimmat tekijät

– Kun tarkastellaan mainonnan vaikuttavuutta, eikä vain tavoittavuutta, on näillä markkinointiviestinnän keinoilla vahva rooli. Vaikuttavuuden varmistamiseksi on ratkaisevaa, että esimerkiksi kuluttajien itsensä luoma sisältö sopii brändille ja tukee tavoitteita, joita markkinointiviestinnälle on asetettu.

Hovi kannustaa pitämään jalat maassa ja jäitä hatussa:

– Ajassa olevia ilmiöitä ei kannata ottaa omaan käyttöön vain sen vuoksi, että asiasta keskustellaan paljon markkinointiviestinnän tekijöiden kesken. Tärkeintä on tuntea kohderyhmä, asettaa tavoitteet ja sen pohjalta miettiä avoimin mielin, mitkä ovat ne keinot, joilla tavoitteisiin voidaan päästä.