Dagmar

Ensimmäistä, 30. lokakuuta ilmestynyttä Pressoa jaettiin kaduilla ohikulkijoille ilmaiseksi. Samana päivänä avautuivat Kauppalehti Presso Onlinen sivut verkossa. Tilausmyyntiä, samoin kuin mainostilan myyntiä ryhdyttiin vauhdittamaan reiluilla tarjouksilla.

Kohderyhmäksi määriteltiin ”uusi luova luokka, aktiiviset kaupunkilaiset, henkiseltä iältään 30+”. Levikkitavoitteeksi asetettiin 50 000 kpl. Jakelualueeksi entisen kuntajaon mukainen Uudenmaan alue.

Tällä hetkellä Presson 60 000 kappaleen jakelulevikistä noin 30 000 kappaletta jaetaan Kauppalehden tilaajille. Joko kotiin lauantaina tai työpaikalle maanantaina, vastaanottajan toiveen mukaan. Loppupainos pyritään myymään tilauksina tai irtonumeroina. Tilaajia on saatu kolmessa kuukaudessa reilut 10 000.

Nyt metsästetään naisia ja nuorisoa

Marraskuussa, kolmen numeron ilmestymisen jälkeen Presson vastaanotosta tehtiin kvalitatiivinen tutkimus ryhmäkeskusteluin. Viiden numeron jälkeen toteutettiin kvantitatiivinen mittaus haastattelemalla puhelimitse noin 300 tilaajaa.

Tutkimusten mukaan lukijakunta painottuu Kauppalehden tavoin miehiin, naislukijoiden osuus on vain 36 prosenttia. Presson lukijoista kaksi kolmasosaa on 20-49-vuotiaita. Kauppalehden lukijoista vastaavaan ikäryhmään kuuluu hieman pienempi osuus. Jatkossa Presson seuraan houkutellaan lisää naisia ja nuorisoa.

Tulo- ja koulutustasoltaan Presson lukijat ovat aivan omaa luokkaansa. Kun Kauppalehden lukijoista neljännes on käynyt korkeakoulun tai yliopiston, on Presson lukijoista näin korkeasti koulutettuja peräti 41 prosenttia. Lisäksi 20 prosenttia lukijoista on käynyt ammattikorkeakoulun. Perhepakkauksia ei pressolaisille juurikaan kannata mainostaa, sillä useimmat heistä elävät sinkkuina tai dinkkuina.

Pressoa luetaan keskimäärin 38 minuuttia. Noin joka viides viihtyy sen parissa yli tunnin. Lukupaikka on useimmilla oma koti.

Aamiaispöytään istuva koko

Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan Pressoa pidetään uraorientoituneiden, hyvin ansaitsevien ja kulutusmyönteisten kaupunkilaisten lehtenä. Koosta annettiin positiivista palautetta, mutta selkeyttä kaivattiin lisää. Uuden lehden lukemisen ”oppiminen” vie aina oman aikansa.

Sisällöltä odotetaan Kauppalehden tasoa, mutta rennommalla otteella uusia näkökulmia ärhäkkäämmin esiin tuoden. Presson edustajat puhuvatkin kokonaan uudesta lehtikategoriasta, jossa ”viihteellinen vapaa-aika ja Kauppalehdeltä periytyvä taloudellinen näkökulma yhtyvät tuhdiksi lukupaketiksi”.

Lauantaisin ilmestyvä Presso käy tiukkaa kilpailua lukijoiden ajasta niin Helsingin Sanomien, Taloussanomien kuin viikonvaihteen iltapäivälehtien kanssa. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu laajentuminen radioon ja televisioon. Mutta ensin on pärjättävä ensimmäisessä sarjassa.