Liisa Pulkkinen

Sanomalehdet korottavat hintojaan vuonna 2013 maltillisesti 1,5–2,0 prosenttia. Tabloidkokoon siirryttäessä uudet hinnat vaativat kuitenkin tarkkuutta, sillä vaikka painopinta-ala pienenee, hinnat eivät. Joissakin erikoismääräpaikoissa on luvassa hurjiakin korotuksia.

 Hintojen lisäksi tabloid edellyttää lisähuomiota markkinointiviesteihin, jotka täytyy kyetä kiteyttämään ja esittämään kiinnostavasti entistä pienemmässä koossa.
Hesari tuo lisäpeiton takaamiseksi pääkaupunkiseudulle uuden Mesta-lehden, joka ilmestyy torstaisin ja jaetaan talouksiin, jotka eivät tilaa Hesaria. Sisällössä hyödynnetään aiemmin julkaistuja uutisia ja reportaaseja sekä palveluaineistoa.
Alkaneena vuonna printissä nähdään yhä useammin QR-koodeja. Kuvakoodit ovat printin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä mahdollisuuksia laajentaa sisältöä. Esimerkiksi Kärkimedia pilotoi asiakkaiden kanssa tänä vuonna voimakkaasti printin paluukanavia (Shortcut). Toisaalta, lehtien lukijat täytyy opettaa mobiiliapplikaatioiden lataamiseen ja sitä kautta printin paluukanavien käyttäjiksi. Herääkin kysymys, että kenen vastuulla on  opettaa lukijaa? Median? Markkinoijan?
Aikakauslehtien tablettilehdet yleistyvät
Myös aikakauslehtitalot tyytyvät erittäin maltillisiin hinnankorotuksiin, muutos on noin 0,5 prosentin luokkaa.
Vaikka aikakauslehtien kokonaislukijamäärä on laskenut seitsemän prosenttia, voivat erikoislehdet ja kohderyhmälehdet hyvin. Muutama lehtiuutuuskin on tulossa yleisaikakauslehti-genreen. Aller on luvannut aktiivisille aikuisille suunnatun lehden, jonka nimi ja lanseerauspäivä julkistetaan tammikuussa.
Aikakauslehtitalot miettivät tänä vuonnakin kuumeisesti uusia liiketoimintamalleja – tablettilehdet yleistyvät, tapahtumat tulevat osana lehden lukukokemusta ja sitouttavat lukijaa sekä tarjoavat mainostajille mahdollisuuden olla mukana lukijoiden elämässä.
Printtitalojen myyntiorganisaatiot yhdistävät printin ja onlinen myyntiä, ja pyrkivät tarjoamaan jatkossa monimediaratkaisuja.
Muutoksista huolimatta printin vahvuudet säilyvät myös vuonna 2013: läheinen lukijasuhde, pitkä lukuaika, vapaus tilata omaan kotiin mitä itse haluaa, ja myös maksaa sisällöstä – mikä muu media pystyy samaan?