Dagmar

Panosta kumppanin valintaanPromojen toteutus on ammattilaisten työtä. Etsi tarpeitasi vastaava, oikeanlainen kumppani, kuulostele suosituksia. Hyvät toteuttajat osaavat huomioida kaiken tarpeellisen, kuten luvat, paikkavuokrat, logistiikan, sähköt/vedet, roskien siivoamisen ja varamiehityksen.

Keskeistä on myös asiakkaan markkinoinnin ja myynnin sekä jakelutien päättäjien tarpeiden ymmärtäminen ja aktiivinen keskusteluyhteys. Promotoimistokumppani on parhaimmillaan asiakkaan toiminnan luonteva osa (silmät ja korvat) myös jakelutien suuntaan, ei vain loppuasiakkaaseen.

Perehdytä promohenkilöstö kunnolla

Promotiimin merkitys on ehdottoman tärkeää. Promootiohenkilöstö on loppukädessä vastuussa tuotteen mielikuvan luomisesta kuluttajille. Pidä huolta, että tiimi perehdytetään perusteellisesti. Ei riitä että esittelijä tuntee tuotteen, hänen pitää osata kertoa, mistä saa tarvittaessa lisätietoa sekä tietää tarkasti projektin tavoitteet (sekä omat henkilökohtaiset tavoitteet kuin myös koko projektin).

Promohenkilöstön tulee olla kohderyhmänsä ja tuotteen mukaisia. Vaippaesittelijä on vakuuttavampi puhuessaan omasta kokemuksestaan, ja autopromoottorilla on hyvä olla omaa ajokokemusta. Lateksipukuiset virvoitusjuomamaistattajat sopivat hyvin rallitapahtumaan, mutta eivät välttämättä supermarkettiin perheiden pariin. Hyvällä promoottorilla on usein oltava luovaa käytännön ratkaisukykyä, kun vaikka sade, hiki, jono tai muu yllättää. Vitsien kerrontataitokaan ei ole pahasta!

Tulosten seuranta

Toiminnan tuloksellisuuden analysointi ohjaa tekemistä projektin aikana. Ammattimainen promojen toteuttaja toimittaa jokaisesta tapahtumasta/promopäivästä/myymäläesittelystä lyhyen seurantaraportin – parhaimmillaan heti toteutusta seuraavana päivänä – kuvamateriaaleineen.

Loppuyhteenvedon tulee sisältää muun muassa seuraavanlaista tietoa:

• Toteutus: paljon kuvia, mieluiten filmiklippejä, kaikista toteutuspaikoista/päivistä, tieto näytejakelu/maistatusmääristä sekä arviot saavutetuista kontakteista.
• Kuluttajapalaute: kerätty aktiivisesti kommentteja tuotteesta/palvelusta sekä promootion toteutuksesta. Promohenkilöstön kuluttajilta kuulemat spontaanit kommentit sisältävät usein markkinoijalle arvokasta tietoa.
• Kaupan promootioissa kerätty tietoa myös jakelutieratkaisujen tehokkuudesta sekä promootion vaikutuksesta myyntiin (niin kauppiaan kuin myös konsulentin arviot).
• Loppuraportin tulee sisältää myös jakelutien palautteen, toiveet sekä eri tahoilta tulleet kehitysehdotukset jatkosuunnittelua varten.

Lisäksi markkinoijan kannattaa muistaa, että promootiossa saatuja kontakteja voi hyödyntää vielä jälkikäteenkin. Tapahtumissa voidaan yksinkertaisella mekanismilla kerätä kuluttajien yhteystietoja tutkimusta ja/tai jälkimarkkinointia varten. ”Jätä sähköpostiosoitteesi ja voit voittaa..” – houkuttaa aina. Luonnollisesti lupa kontaktointiin täytyy muistaa kysyä.

Maistatus voi kuulostaa aikansa eläneeltä toimenpiteeltä, mutta sillä voi olla ratkaiseva merkitys tuotteen lanseerauksessa ja ostoaikeen nostamisessa. Tutkimukset osoittavat, että maistiaiset ja näytejakelut myymälöissä edistävät myyntiä ei vain promootiopäivinä vaan myös pitkällä aikavälillä, oli sitten kyseessä uuden tuotteen lanseeraus, uusi makuvariaatio tai jo etabloitunut tuotemerkki. Kuluttajien ostohalukkuus kasvaa jopa kuukausia tuotekohtaamisen jälkeen. Lisäksi promootioilla saadaan myös uusia tuotteen käyttäjiä ja ne selvästi lisäävät uusintaostoja.

Elämysmarkkinointi tulisi nähdä kampanjoiden kustannustehokkaana, kuluttajaa hyvin aktivoivana ja myyntiä mitattavalla tavalla lisäävänä osana. Hyvä promootio houkuttaa luokseen, se saa hyvälle tuulelle ja on sellainen, että siitä kerrotaan myös tuttaville!

Lähteet: ”Report on In-store Sampling Effectiveness” by Knowledge Networks–PDI , www.promoworks.com/assets/1/Page/RISE_Study_Release_0809.pdf

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää: Marjut Apilo-Olson 040 593 6359.