Dagmar

Uusien toimilupien myötä Radioiden Liittoon kuuluu tällä hetkellä 29 kaupallista toimilupayhtiötä, jotka toimivat 62 kanavan kautta. Näistä kymmenen on joko valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia kanavia.

Toimilupauudistuksen yhteydessä monet jo olemassa olevat kanavat saivat reilustikin laajemman kuuluvuusalueen, mutta se ei näy vielä viimeisimmissä kuuntelijaluvuissa. Tilanne muuttunee pikkuhiljaa, kun kuuntelijat oivaltavat laajentuneen tarjonnan.

Kanavat ovat panostaneet monella tapaa toimintaansa ja sisältöönsä vuoden alusta, ja uudet toimijat ovat tuoneet markkinoille piristävää säpinää.

SBS Media pysyy vauhdissa. Syksyllä vuosisopimusasiakkailleen lanseeraaman kontaktitakuun jatkeeksi radiotalo julkisti viikko sitten mahdollisuuden ostaa radiomainontaa kohderyhmäkaupalla toukokuun alusta lähtien.

The Voice laajeni monimediabrändiksi. Radion osalta tämä tarkoitti sitä, että Kiss Fm korvattiin uudella nimellä ja hieman nuorennetulla sisällöllä. Radiossa, televisiossa, netissä ja mobiilissa toimivan The Voicen ydinkohderyhmänä ovat 18-34-vuotiaat kaupunkilaiset. Kuuntelijamäärät ovat viimeisimmän tutkimusjakson perusteella samaa tasoa kuin Kiss Fm:llä viime syksynä (KRT09 -11/06).

Iskelmäradio jatkaa kasvusuuntaisena. Miljoonan viikkokuuntelijan raja on rikottu, ja kanavalla on vankka joukko uskollisia ystäviä. Kanavan profiili painottuu edelleen yli 45-vuotiaisiin, joita kuuntelijoista on lähes 60 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla Iskelmäradio tavoittaa suurimman määrän kuuntelijoita alueellisesti ostettavista kanavista.

Rock jyrää eteenpäin

Nelonen Media on päässyt hyvään alkuun uusien kanaviensa kanssa. Erityisesti Radio Rockin kuuntelijamäärät ovat olleet hyvin positiivista seurattavaa. Kanavan ydinkohderyhmänä ovat 25-44-vuotiaat miehet, ja profiili onkin miespainotteinen. Rockista kiinnostuneita naisiakin löytyy – tällä hetkellä lähes 40 prosenttia kanavan kuuntelijoista on naisia. Miehet tosin käyttävät kuunteluun selkeästi enemmän aikaa.

Radio Aalto aloitti vuoden alussa ja tavoittaa viimeisimmän tutkimusjakson mukaan noin 250 000 viikkokuuntelijaa. Tavoitteena on saada kanavalle erityisesti aktiivi-ikäisiä naisia. Tällä hetkellä parhaiten tavoitetaan sukupuolesta riippumatta yli 45-vuotiaiden ryhmää. Kanava panostaa sisällössään erityisesti rentouttavaan ohjelmaan ja musiikkiin.

Valtakunnallinen Radio Nova on niin ikään muokannut vuoden alusta sisältöään ja muuttanut pääkohderyhmäänsä hieman entistä laajemmaksi. Tällä hetkellä fokuksessa ovat 25-54-vuotiaat.

Novan kuuntelijamäärät ovat pysyneet melko muuttumattomina. Viime aikoina kanava on panostanut erityisesti ohjelmasisällön uudistamiseen. Tähän on vaikuttanut vuoden vaihteessa lanseerattu ohjelmaostamisen mahdollisuus, jonka tavoitteena on tuoda lisäarvoa kampanjoille hyvien ohjelmaympäristöjen myötä.

NRJ miljoonajahdissa

Radio NRJ:n yhtenä tavoitteena on kasvattaa viikkokuuntelijamääränsä miljoonaan kuuntelijaan. Kuuntelijamäärät eivät ole olleet vielä viimeisimpien lukujen perusteella vahvasti noususuuntaiset siitä huolimatta, että kuuntelijapotentiaali kasvoi uusien toimilupien myötä lähes miljoonalla. NRJ:n vahvat konserttitapahtumat aloittavat kierroksen huhtikuussa Lahdesta ja päättävät vauhdikkaan musiikkikesän elo-syyskuussa Helsinkiin ja Turkuun.

Metroradio Finland on panostanut vuoden alusta konseptiensa hiomiseen. Parhaimmin tämä näkyy Radio SuomiPopin osalta. Kanava on kasvattanut viikkokuuntelijamääriään noin viidenneksellä viime syksystä (KRT 09 – 11/06). Sisältö onkin entistä vahvempaa, ja erityisesti Aamulypsy-ohjelma on saavuttanut kuuntelijoiden keskuudessa suuren suosion.

Classic Radio ja Groove FM ovat kokonaisuudessaan menettäneet hieman kuuntelijoita, mutta jatkavat vahvoina profiilikanavina muiden rinnalla. Erilaiset ohjelmayhteistyöt ja lyhytohjelmasarjat ovat omiaan tavoittamaan kuuntelijat Classicin ja Grooven aalloilla, missä kuunteluajat ovat usein keskimääräistä pidempiä.

Pääkaupunkilaisten korvista kisataan

Metro FM kisaa pääkaupunkiseudun kuuntelijoista tasaväkisesti Radio Helsingin kanssa. Kanavien tavoittelemat kohderyhmät ovat erilaiset, mutta haastetta riittää jatkossakin, sillä kilpailu pääkaupunkiseudun kuuntelijoista on kova. Metro FM profiloituu tällä hetkellä parhaiten 25-44-vuotiaiden ja yli kolmen hengen talouksissa asuvien keskuudessa. Radio Helsingin kuuntelijat taas painottuvat miehissä, ja suurin yksittäinen ikäryhmä on 25-34-vuotiaat kuuntelijat.

Alueellisesti pääkaupunkiseudulla ostettavia kanavia ovat Iskelmä, Metro FM, Radio Helsinki ja Basso Radio.

Radio Dei, kristillinen osavaltakunnallisesti toimiva kaupallinen kanava, kasvoi hieman uusien toimilupien myötä. Viimeisimpien tulosten perusteella (KRT 09 – 11/06) sillä on lähes 180 000 viikkokuuntelijaa. Parhaiten kanava tavoittaa yli 45-vuotiaita ja erityisesti eläkeläisiä.

Osavaltakunnallisen venäjänkielisen Radio Sputnikin kuuluvuusalue on tällä hetkellä Helsingistä itärajalle. Kanava soittaa niin venäläistä, suomalaista kuin kansainvälistäkin musiikkia. Radio Sputnik valittiin RAB Finlandin toimesta vuoden 2006 radioksi. Valinta perustui erityisesti onnistuneeseen mediamyynnilliseen tulokseen.

Jäämme odottelemaan monipuolista, uudistuvaa, vauhdikasta ja viihdyttävää radiokesää, joka toivon mukaan on kaikin puolin suotuisa ja aurinkoinen.