Dagmar

Reseptilääkkeiden kuluttajamainonta vapautuu? (13.9.2001)

Reseptilääkkeiden mainonta on sallittua mm. USA:ssa ja Uudessa Seelannissa. EU:ssa viritellään tänä syksynä direktiiviehdotusta, joka sallisi asiallisen informaation kuluttajille AIDS-, astma- ja diabeteslääkkeistä koeluontoisesti viiden vuoden ajan.

USA:ssa reseptilääkkeiden kuluttajamainonta vapautui vuonna 1997. Viime vuonna reseptilääkkeitä myytiin $ 132 mrd:lla, eli 19 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kipulääkkeiden (39 %), mielialalääkkeiden (21 %) sekä kolesterolilääkkeiden (21 %) myynnit kasvoivat eniten.

Amerikkalaisten terveydentilan ei uskota heikentyneen noin voimakkaasti, vaan kasvua pidetään suurelta osin mainonnan ansiona. Lääkkeiden kuluttajamainontaan käytettiin viime vuonna $ 2, 5 mrd. Kasvua edelliseen vuoteen oli peräti 32 %.

Samaan aikaan reseptilääkkeiden hinnat nousivat 4 %, ja hinnankorotuspaineita on myös tänä vuonna. Vakuutusyhtiöt syyttävät asiasta mainontaa. Toisaalta, lääkärien mielestä ns. Osallistuva Potilas (Informed Patient) suhtautuu hoitoon myönteisemmin, joten hänen kanssaan on helpompi työskennellä. FDA (The Food & Drug Administration) pohtii parhaillaan suhtautumistaan lääkkeiden tv-mainontaan ja tutkii, vaikuttaako lääkkeiden kuluttajamainonta lääkäreiden tapaan määrätä lääkkeitä.

Meillä Suomessa reseptilääkkeiden kuluttajamainonta on siis ainakin toistaiseksi täysin kiellettyä. Lääkkeitä myytiin viime vuonna 6,9 mrd markalla, josta reseptilääkkeiden osuus oli 6,0 mrd markkaa. Reseptilääkkeiden myynti kasvoi 10,3 %. Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden sekä sydän- ja verisuonilääkkeiden myynnit kasvoivat eniten. Näiden suurimpia alaryhmiä olivat masennuslääkkeet sekä kolesterolilääkkeet.

Päinvastoin kuin USA:ssa, kaikkien lääkkeiden tukkuhinnat laskivat Suomessa 1 % ja reseptilääkkeiden 1, 5 %.

Lääkkeiden mediamainontaan käytettiin meillä viime vuonna 137,3 mmk.

Hyvä Terveys -lehden aamiaistilaisuudessa 6.9. Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jarmo Lehtonen totesi, että lääketeollisuus ei toivo reseptilääkkeiden mielikuvamainontaa, vaan kuluttajille suunnattua asiallista informaatiota. Tavoitteena on Osallistuva Potilas, joka haluaa saada tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta.

Lähteet:
Brandweek 16.7.2001, Med Ad News June 2001, Lääkealan taskumuistio 2001 Lääketietokeskus.