Tomi Harma

MARKin Mediaryhmän järjestämässä Media Mäessä -seminaarissa julkaistiin tutkimus, johon vastasi 204 medioiden sekä mainos-, media-, digi- tai tuotantoimistojen työntekijää.Medioiden ja mediatoimistojen välisistä tuloksista voi kiteyttää, että pääsääntöisesti yhteistyö on erittäin hyvää. Peräti  90 prosenttia mediatoimistojen vastaajista kokee ilmapiirin medioiden ja mediatoimistojen välillä hyväksi tai melko hyväksi, ja medioiden edustajistakin kaksi kolmesta on samaa mieltä. Medioiden vastaajat kokevat ilmapiirin mediatoimiston kanssa hieman mainostoimistoyhteistyön ilmapiiriä paremmaksi.

Mediamyyjistä kokonaisratkaisujen suunnittelijoita

Toki tutkimus osoittaa myös kehittämisen paikkoja. Mediamyyjät kokevat, että mediatoimistojen ihmisiä on vaikea tavoittaa. Mediatoimistojen vastaajat eivät mielestään välttele heitä, vaan kokevat, että mediamyyjät auttavat heitä työssään ja parhaan ratkaisun löytämisessä.

Härmän mukaan on luonnollista, että tässäkin dialogissa eli ihmisten välisessä kommunikaatiossa on joskus pieniä hankauksia. Parhaimmillaan yhteistyö on avointa, arvostavaa ja tuloksellista.

– Kun me mediatoimistoissa ymmärrämme, että medioiden edustajat ovat oman mediansa ammattilaisia ja kerromme hieman enemmän asiakkaan haasteista, pystyy media tuottamaan aidosti asiakkaan liiketoimintaa kehittäviä ratkaisuja. Laajemmat kokonaisratkaisut yhden median kanssa ovat tätä päivää, ja digitaalisuuden integroiminen tähän on usein avainasemassa. Näiden ratkaisujen suunnittelussa medialla on usein huomattavasti entistä suurempi rooli.

Dagmar ja HappiMindshare yhteistyökykyisimpiä

Arvioitaessa yhteistyön helppoutta mediatoimiston kanssa, antavat mediamyyjät eniten parhaita arvosanoja Dagmarille ja HappiMindsharelle.

– Meille tämä on mukava tulos. Olemme aktiivisesti kehittäneet uusia toimintamalleja, joilla lisätä yhteistyötä medioiden välillä.

Dagmar on järjestänyt asiakaskohtaisia, medioille etukäteen briiffattuja mediapäiviä sekä medioiden uutuuksista kertovia Media Speed Date –tapahtumia.

Mustasukkaisuuden aika on ohi

Mielenkiintoisia tuloksia löytyy myös mainostoimistojen ja mediatoimistojen välisiä suhteita arvioitaessa. Mainostoimistojen vastaajista peräti 42 prosenttia on samaa tai melko samaa mieltä siitä, että mainostajat ovat liikaa mediatoimistojen vietävissä.

– Parhaimmillaan yhteistyö on kolmi- tai jopa nelikantaista, jossa mainostaja, media, media- sekä mainostoimisto yhdessä pohtivat ratkaisua asiakkaan haasteisiin. Tällöin jokainen voi tuoda pöytään oman erikoisosaamisensa yleisen markkinointiosaamisen lisäksi. Ei sillä ole väliä keneltä idea syntyy, jos se auttaa asiakkaan tavoitteen saavuttamisessa, oli kyse sitten luovasta ideasta, mediaideasta tai vaikkapa oivallus kuluttajan käyttäytymisestä.

Lisää aiheesta