Dagmar

Sähköpostimarkkinoinnin sudenkuopat (27.9.2001)

Yhä useampi mainostaja on ryhtynyt kokeilemaan sähköpostisuoria ja verkkomedioiden uutisviestien mainospaikkoja. Meillä Suomessa sähköpostimainonnan toimivuudesta ei ole toistaiseksi ollut juurikaan tutkimustietoa. Loppuvuodesta sitä on jo luvassa. Sen sijaan kansainvälistä tutkimustietoa on jo saatavissa.

Internet on muita kanavia henkilökohtaisempi mediana. Tämän vuoksi sähköpostimainostajan on astuttava varoen vastaanottajan yksityiseen maailmaan, jottei ärsyttäisi kohderyhmäänsä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan viestiin suhtaudutaan lähes kaksi kertaa suopeammin, kun se saadaan tutulta yritykseltä, jonka kanssa asioidaan säännöllisesti.

Runsaasti sähköpostia saavat suhtautuvat muita kielteisemmin mainossähköpostiin. Viestien tulisi ylipäätään olla lyhyitä, sillä monet kyselyyn vastaajista tuhosivat tietyn koon ylittävät viestit avaamatta. Mitä nuorempi kohderyhmä, sitä lyhyempi ja muodollisempi viestin tulisi olla.

Kuluttajat ovat hyvin perillä mainostajan mahdollisuuksista yksilöidä viestejään. Tämän vuoksi he edellyttävät erityisesti online-mainonnassa personoitua ja omia motivaatioita vastaavaa viestiä. Ajankohtaisuus ja vastaanottajan tarpeisiin osuminen ovat tärkeitä onnistuneen markkinointiviestinnän kriteerejä, mutta hyödyllinen informaatio ja hauska sisältö tai toteutus saavat vastaanottajan välittämään sähköpostimainoksen eteenpäin muille potentiaalisille asiakkaille. Nämä tekijät ovat jopa henkilökohtaisia, taloudellisia houkuttimia tärkeämpiä välitysperusteita.

Nuoret (15 – 24-vuotiaat) ovat passiivisia realisteja. He ovat kyynisiä ja kriittisiä uusmediaa kohtaan eivätkä ollenkaan niin aktiivisia, innostuneita tai hypeen helposti sortuvia kuin on oletettu. He ovat silti kyselyyn vastanneista todennäköisimpiä kybermaailman seikkailijoita, sillä noin viidenneksellä ei ollut selkeää päämäärää internetyhteyden ottaessaan. Tällöin mainostajan on helpompi johdatella heidät omien viestiensä pariin.

Koska nuoret saavat muita ryhmiä vähemmän kirjeitä, he ovat tohkeissaan henkilökohtaisesta postista. Siksi perinteinen suora tuottaa sähköpostisuoraa paremman tuloksen heidän kohdallaan. Vastaavasti yli 55-vuotiaat ovat tutkimuksen mukaan kyllästyneitä suoraposteihin, mutta suhtautuvat innokkaasti sähköpostitse tapahtuvaan markkinointiviestintään. Nähtäväksi jää, pitävätkö nämä kansainvälisten kuluttajien mieltymykset paikkansa myös Suomessa.

Erilaisten online-lähestymistapojen hyväksyttävyys

Viestintätapa Keskiarvo (asteikko 1-5)
Saa säännöllisesti sähköpostia yritykseltä
Pyydetään välittämään tarjous, vastineeksi lahja/palkkio
Saa säännöllisesti ja pyytämättä sähköpostia tuntemattomalta yritykseltä
Sähköpostia tuntemattomalta yritykseltä
Toinen sähköposti viesti, vaikka ensimmäiseen ei ole vastattu
Mielenkiintoinen viestiotsikko, jossa ei välttämättä viittausta sähköpostin aiheeseen
3,73

2,16

2,02

1,90

1,83

1,66

Sähköpostimainoksen eteenpäin välittämisen perusteita

Syy % vastaajista välittäisi eteenpäin
Hyödyllinen informaatio
Hauska
Opettavainen
Välitetyn viestin vastaanottajalle hyötyä
Moraalisesti velvoittava
Henkilökohtainen hyöty
96
89
72

71
69
63

Lähde: Admap, September 2001