Dagmar

Sana-assosiaatiot ja tuotemerkki (17.5.2001)

Kuukausiliitteen lukijoilta kysyttiin arvolatausta 210 sanaan sekä suhtautumista 110 eri brandiin. Näin voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, mihin sanoihin eri brandeistä pitävät henkilöt suhtautuvat keskimääräistä positiivisemmin tai negatiivisemmin. Kuukausiliite-Premiumin tulokset antavat uutta, mielenkiintoista lisätietoa kohderyhmien arvoista ja asenteista.

Kuukausiliite-Premium sisältää Ranskassa kehitetyn Semiometrie-tutkimuksen sekä brandiosion. Semiometrie-tutkimus toteutettiin nyt ensi kertaa Suomessa. Tutkimus luotaa sanoihin suhtautumisen avulla arvoja ja asenteita.

Vastaajat ottavat kantaa sanoihin 7-portaisella asteikolla sen mukaan onko sana heistä positiivinen vai negatiivinen. Sanat tulostetaan kartalle, josta voidaan tarkastella mm. sukupuolen tai iän vaikutuksia suhtautumiseen.

Brandiosiossa vastaajat kertoivat pitävätkö he brandista paljon, jonkin verran vai vähän.

Esimerkiksi Kuukausiliitteen naislukijat suhtautuvat miehiä positiivisemmin mm. sanoihin kuu, valloittaa, vihreä ja erilainen. Kun taas mieslukijat suhtautuivat naisia positiivisemmin mm. sanoihin hekumallinen, ahdistus, ironia ja vaara. Perinteisesti naisellisina pidetyt sanat tunne, runous ja haaveilla sekä miehiset sanat teollisuus, metsästys ja kivääri eivät tuottaneet nytkään yllätyksiä.

Tutkimus toteutettiin puhelininformoituna kirjekyselynä maaliskuussa 2001, ja siihen vastasi 1043 Helsingin Sanomien tilaajatalouksiin kuuluvaa henkilöä. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Ad.