Dagmar

Sanoma Pro haluaa olla helpottamassa opettajien, ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien työtä ja arkea. – Tuomme ajantasaisia, helposti käytettäviä ratkaisuja osaamisen kehittämiseen ja arkityön tehostamiseen. Toimintamme fokus on asiakas, ei tuote. Ratkaisumme ovat erilaisia asiakkaan tarpeen mukaisia yhdistelmiä; kirjoja, verkkoaineistoja ja koulutuksia, kertoo Kahri.

Sanoma Pro Oy on Suomen suurin opetusratkaisujen tarjoaja ja arvostettu osaamisen kehittämisen ja ajantasaisen tiedon tarjoaja yrityksille. Kuluttajamarkkinoilla Sanoma Pro toimii Oppi&ilo –brändin alla.

Toimiala elää vahvaa uudistumisvaihetta, kun digitalisoituminen läpileikkaa kaikkea tekemistä – sisällöistä jakeluun ja markkinointiin. Vaikka tabletit eivät vielä jokaiseen kouluun olekaan rantautuneet, suunta on selvä: sähköiset opetusratkaisut ovat tulleet jäädäkseen. Myös yritysmaailmassa kehitystrendinä on sisältöjen sähköistyminen sekä helppouden ja käytettävyyden korostaminen. Esimerkiksi verojuridiikan ajantasaisen ja sovellettavan tiedon saa parhaiten onlinepalvelusta.

Ammatilliset ratkaisut –liiketoiminnan strategiamuutoksen keskiössä digitaalisuus ja ydinalueet

– Työelämässä tietoa halutaan saada nopeasti ja helposti siinä muodossa kuin se kulloinkin palvelee parhaiten. Siksi on entistäkin tärkeämpää tuntea osto- ja vaikuttamisprosessit, jotta olemme oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Digitaalinen jakelu on yksi fokusalueistamme.

Keväällä 2012 kirkastettiin Ammatilliset ratkaisut -liiketoiminnan strategia ja tehtiin monia valintoja.

– Digitaalisuus menee läpi arvoketjun: sisältöihin, jakeluun ja markkinointiin. Ennen teimme sisältöjä laajasti eri aloille, mutta keväällä valitsimme ne ydinalueet, joissa haluamme olla Suomen paras ja asiakkaittemme ykköskumppani. Toimintaa pienillä tai supistuvilla alueilla on lopetettu. Yhdessä Dagmarin kanssa olemme segmentoineet asiakkaamme.

Työelämän puolella Sanoma Pro keskittyy rakentamaan asiakkailleen taloushallinnon, juridiikan, esimiestyön ja verotuksen tarjoomia. Terveys ja hyvinvointi on kasvava markkina, joten sinne ollaan myös menossa. Ammatillisessa perusopetuksessa fokuksessa on muun muassa sosiaali- ja terveys-, ravitsemus- ja liiketalousalat sekä tekniikan alat.

Asiakaskunnan segmentoinnista tukea myös palvelujen kehittämiseen

– Tunnistimme Dagmarin kanssa sekä ”käyttää”-asiakkaat että ”rahapussit” eli ”ostaa”-asiakkaat. Käyttäjä ja ostaja ei aina ole sama henkilö, joten meidän täytyy tuntea molempien tarpeet ja kyetä vaikuttamaan molempiin.

Segmentointi näkyy uudistuneessa verkkopalvelussa, joka toteutettiin yhdessä Avauksen kanssa.

– Lähdimme rakentamaan verkkopalvelua, josta kohderyhmämme voivat helposti löytää itselleen relevanttia sisältöä. Mukana on nyt jo blogeja ja asiantuntijakirjoituksia. Sisältöä ja toiminnallisuuksia tullaan kehittämään tavoitteena erinomainen asiakaskokemus. Me haluamme olla siellä missä asiakkaammekin – ja he ovat verkossa, sanoo Kahri. Verkkopalvelusta voi myös ostaa tuotteita ja ilmoittautua mm. koulutuksiin.

Dagmar on lead agency kaikessa markkinointiviestinnässä, joka on kääntymässä vahvasti digitaaliseen asiakasdialogiin.

Suomen johtavat asiantuntijat varmistavat sisällön vetovoiman

Digitalisoitumisen ohella laadukkaat suomalaiset bisneskirjat pitävät pintansa. Esimerkiksi Arto Hiltusen Johtamisen taito oli viime vuoden suuria menestyksiä. Teoksesta on otettu jo neljäs painos ja se myy edelleen hyvin. Marja-Liisa Mankan Työnilo ja Pekka Järvisen esimiestyön kirjat ovat myös suosittuja. Järvinen tunnetaan kirjojensa lisäksi salit täyteen vetävänä kouluttajana.

– Vaikka moni asia on muuttunut, tarve saada jäsentynyttä tietoa, oppia ja kehittyä ei ole kadonnut mihinkään – päinvastoin, korostaa Kahri. – Kaiken toimintamme ydin on asiakastarpeeseen vastaava hyvä tuote ja hyvä palvelu. Ja se puolestaan syntyy siitä, että sisältöjämme tekevät Suomen parhaat asiantuntijat, joita asiakkaamme arvostavat.

Uusi nimi vauhdittaa mielikuvan laajentamista

Sanoma Pro tunnettiin aiemmin nimellä WSOYPro. Nimi vaihtui joulukuussa 2011, kun Sanoma-konserni myi WSOY:n Bonnierille ja osti Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan Suomessa.

– Kartoitimme yhdessä Dagmarin kanssa asiakaskuntamme odotuksia ja näkemyksiä ennen kuin vaihdoimme nimen.

Dagmar analysoi niin työelämän päättäjiä kuin opettajia ja ostavia asiakkaita sekä vastasi nimen lanseerauskampanjasta. Uudella nimellä on oltu olemassa vasta vajaan vuoden verran, joten tunnettuuden kasvattamiseksi on tehtävä jatkossakin työtä.

– Olemme iloisia, että olemme nyt Sanoma Pro, sillä neljä kirjainta WSOY vei ajatukset kirjaan. Sanoma Pro oli luonnollinen valinta myös käytännössä kaikkien sidosryhmiemme mielestä.