17.12.2008 | Uutisarkisto

Seitsemän vinkkiä Venäjän valloitukseen

Autojen turvallisuus on myyntiargumentti, jolla on tavattu vakuuttaa länsimaiset autoilijat. Vaan eipä vakuuteta Venäjällä, jossa turvallista autoa pidetään tylsänä. Kas kun venäläisistä autoilun pitää olla jännittävää. Vaikka naapurimaa on meitä maantieteellisesti lähellä, sen kansan sielunmaisema on länsimaisesta todella kaukana. Ilman osaavaa tutkimuslaitosta länsimainen markkinoija voi saada yhtä kylmän vastaanoton kuin Napoleonin joukot aikoinaan. Dagmarin Client Manager Elina Fronzek kertoo, miten Suomessa vieraillut WorkLine Research -konsernin Strategic Development Director Daria Mashkina evästää markkinoijia.

Venäläisten ja länsimaalaisten eron voi huomata jo kielestä, jolla ajattelemme, ilmaisemme itseämme ja rakennamme kansallista identiteettiämme.

Siinä missä saksa on täsmällistä, ranska keskustelevaa ja englanti muodollista, venäjä on kielenä hyvin vapaa. Eurooppalaisten on vaikea ymmärtää, että venäjän kielessä ei ole tarkkoja muotoja, ja että jokainen sääntö sisältää melkoisen määrän poikkeuksen poikkeuksia.

Tietty vapaus heijastuu myös venäläisestä ajattelutavasta. Mashkinan mielestä länsimaalainen ajattelu on rationaalisempaa ja faktoihin perustuvaa. Venäläiset taas lähestyvät asioita tunne edellä, kuunnellen intuitiotaan ja sydäntään.

Venäläiset näkevät asiat eri tavoin kuin me länsimaalaiset. Projekti, joka on meidän mielestämme heikosti johdettu, voi tuntua venäläisistä joustavalta. Vaihtuvia ratkaisuja voidaan arvostaa hyvänä mielikuvituksena ja kurin sekä vastuuntunnon puutetta laajana tieto-taitona.

Kuinka sitten menestyä Venäjällä?

Daria Mashkinan seisemän vinkkiä Venäjän valloitukseen

1. Tunne Venäjä ja sen kieli.
2. Lähde liikkeelle realistisella käsityksellä venäläisestä bisneskulttuurista.
3. Varo pinttyneitä negatiivisia stereotypioita.
4. Ole kärsivällinen ja valmis ottamaan riskejä.
5. Osaa asettua toisen ihmisen asemaan.
6. Ymmärrä venäläisten arvomaailmaa ja käyttäytymismalleja.
7. Toimi kulttuuriin mukaisesti, älä esiinny korostetun itsevarmasti.

Länsimaisen tason markkinatutkimuspalveluja

Kun länsimainen markkinoija on sisäistänyt venäläisen ajattelutavan sekä kulttuuri- ja toimintatapojen ymmärtämisen tärkeyden, hän päättää kääntyä markkinatutkimuslaitoksen puoleen.

Erinomaista, sillä Venäjällä on tänä päivänä tarjolla lähes kaikki samat markkinatutkimuspalvelut kuin länsimaissa, vain nettipaneelit toimivat lähinnä vasta Pietarissa ja Moskovassa. Myös kaikki alan suurimmat palveluntarjoajat ovat rantautuneet maahan.

Tarjontaa vertaillessa kannattaa muistaa, että se tutkimusmenetelmä, jolla kerätään arvokasta tietoa kuluttajien käyttäytymisestä tai arvo- ja asennemaailmasta länsimaissa, ei välttämättä kerrokaan oikeita asioita markkinoijalle Venäjällä. Ja se tutkimusmetodi, joka toimii yhdessä osassa Venäjää, ei välttämättä toimi valtavan maan kaikissa muissa osissa.

Mashkinan edustama, Pietarissa pääkonttoriaan pitävä WorkLine Research tarjoaa laajan valikoiman tutkimuspalveluja: kvali- ja kvantitatiivisia kuluttajatutkimuksia, b-to-b-tutkimuksia sekä HR-selvityksiä syvähaastatteluista aina Mystery Shoppingiin.

WorkLine Research kehittää myös omia luokituksia ja asennekarttoja, kuten Gromova-Gerasimova-malli. Niiden avulla venäläisen asenne- ja arvomaailman erilaisuutta pyritään ymmärtämään yhä paremmin.

Dagmar toimii Venäjällä yhteistyössä niin WorkLIne Research -ryhmän kuin muidenkin markkinatutkimusyhtiöiden kanssa. Autamme asiakkaita valitsemaan tutkimustarpeisiin sopivan yhteistyökumppanin ja oikeat menetelmät.

Dagmar

Dagmar

Lisää aiheesta