Dagmar

Radiomainonnan osuus koko mainoskakusta oli vuonna 2006 noin neljä prosenttia eli samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Osuus on pieni, kun sitä vertaa radion tavoittamaan yleisömäärään. Uudet toimiluvat antavat nyt radiolle mahdollisuuden parantaa tilannettaan.

Ainoana valtakunnallisena kanavana jatkaa Radio Nova, joka pyrkii laajentamaan tarjontaansa. Sen musiikkivalikoimaa on monipuolistettu jo huomattavasti ennen vuodenvaihdetta. Jatkossa kanava aikoo panostaa määritellyillä ohjelmapaikoilla ajettaviin ohjelmiin, jotka käsittelevät laajasti eri aihealueita. Sisältöä suunnataan myös lopettaneen Sävelradion kohderyhmään kuuluneille, joita Radio Novalla on jo ennestään ollut merkittävä määrä.

Tärkeitä uudistuksia Novalla ovat juuri lanseerattava ohjelmaostomahdollisuus, joka antaa tilaisuuden sijoittaa spotteja haluttujen ohjelmien yhteyteen ja määrättyihin mediaympäristöihin sekä  9+ väestössä kampanjakohtaisesti myönnettävä kontaktitakuu.

Kiss kuuluu myös Lapissa ja Pohjanmaalla

SBS Finlandin Uusi Kiss ottaa takaisin entisen nimensä Kiss. Kanavan laajentuessa Lappiin ja Pohjanmaalle kuuntelijapotentiaali nousee 4,2 miljoonaan. Pääkohderyhmänä on 20-40-vuotiaat kaupunkilaiset. Sisältöuudistus käynnistettiin jo 2006 syksyllä; muutoksia on tehty muun muassa musiikkiin ja uutisiin. Kanavan kuuntelijamäärät ovat olleet pitkään laskusuunnassa, joten uudet kuulijat olisivat tervetulleita. Samaa toivoo moni muukin, joten kilpailu aktiivi-ikäisten kuuntelijoiden suosiosta pysyy kiivaana.

SBS Finlandin Iskelmäradio jatkaa ainoana lähes valtakunnallisena kanavana, josta on mahdollista ostaa mainosaikaa alueellisesti. Iskelmän 3,6 miljoonan kuuntelijapotentiaali säilyy samanlaisena. Pääkohderyhmän muodostavat yli 35-vuotiaat aikuiset suomalaiset, joten kanava napannee oman osuutensa lopettaneen Sävelradion kuuntelijoista.

SBS Finland on lanseerannut vuosisopimusasiakkailleen kampanjakohtaisen seurannan ja kontaktitakuun koko väestössä.

NRJ:n potentiaali kasvoi

NRJ Finland jatkaa toimintaansa laajennetulla kuuluvuusalueella: potentiaalinen kuulijamäärä kasvaa 3,5 miljoonasta 4,4 miljoonaan. Kanavan asema nuoremman kohderyhmän keskuudessa vahvistuu entisestään. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan kuuntelijoista lähes 70 prosenttia oli alle 35-vuotiaita. Koko väestössä viikkotavoittavuus oli vajaat 700 000. Uuden toimiluvan myötä alueellinen ostomahdollisuus poistuu kanavalta. Suurimpia tapahtumia ovat jatkossakin NRJ Radio Awards, Fashion Awards ja NRJ in the Park.

Metroradio Finland Oy:n kanaviin ei toimilupakierros suuremmin vaikuttanut, kanavat saivat mitä hakivat. Osavaltakunnallinen Suomi Pop, Groove FM sekä Classic FM saivat jokainen laajennetun kuuluvuusalueen, ja ne jatkavat toimintaansa vahvoina profiilikanavina. Suomi Popin sisältöä on muokattu hieman kevyempään suuntaan; se saattaa hyvinkin olla kanava, joka oikeasti hyötyy Sävelradion loppumisesta. Groove FM keskittyy jatkossa yhä enemmän aikuisväestöön. Classic FM panostaa tuotekehityksessään erityisesti uusiin mainonnan ratkaisuihin.

Radio Rock ja Radio Aalto

 

Swelcomin uusista kanavista Radio Rock aloitti toimintansa vuoden 2007 alusta. Lopetetun Radio Cityn aalloille asettunut kanava sai hieman laajennetun kuuluvuusalueen, joten sen potentiaalinen kuulijamäärä on 4,2 miljoonaa. Radio Rock on suunnattu laajasti rock-musiikkia kuunteleville. Tammikuun puoliväliin saakka sisältö koostuu pelkästä musiikista; siitä eteenpäin päästään kuuntelemaan myös muuta ohjelmistoa.

Swelcomin toinen luvan saanut kanava, työnimeltään Lady FM, starttaa toimintansa tänään nimellä Radio Aalto. Kanavan tavoitteena on tarjota kuuntelijoille rentouttavaa ohjelmaa ja pehmeää, potentiaaliseen kuuntelijaryhmään uppoavaa musiikkia. Radio Aalto toimii lopetetun Sävelradion taajuudella. On mielenkiintoista nähdä, saako kanava koukutettua entisiä Sävelradion ystäviä ”aalloille”. Potentiaalisia kuuntelijoita on 3,5 miljoonaa. Kanava tavoittelee pääasiallisesti yli 30-vuotiaita naisia sekä laajemmin aktiivi-ikäisiä kaupunkilaisia. Tämän kohderyhmän kuunteluminuuteista taistelee useampikin toimija.

Urbaani Bassoradio

SBS Finlandin kaupunkiradiot jatkavat entisillä nimillä: Tampereella Radio 957, Turussa Radio Sata, Jyväskylässä Radio Jyväskylä ja Oulussa Radio Mega. Mainosmyynnin osalta kanavat nimetään uudelleen Cityradioiksi. Jokainen niistä toimii jatkossa itsenäisesti, paikalliset tarpeet huomioiden. SBS-ketjulta paikallisradiot saavat tukea tutkimusten, mainonnan ja promootioiden muodossa. Tällä hetkellä kanavat tavoittavat noin 250 000 kuuntelijaa viikossa, tavoitteena on 500 000 kuuntelijaa.

Pääkaupunkiseudun paikallisista kanavista jatkavat Metro FM sekä Radio Helsinki hieman muuttuneilla kuuluvuusalueilla. Kanavat vaihtavat taajuuksia keskenään. Suuria sisältömuutoksia ei ole tiedossa.

Uutena mielenkiintoisena profiilikanavana aloitti vuoden alusta Basso Mediaan kuuluva Bassoradio. Pääkaupunkiseudulla kuuluva Bassoradio on aiemmin toiminut väliaikaisilla toimiluvilla sekä netissä muutaman viime vuoden ajan. Bassoradio keskittyy erityisesti urbaaniin musiikkiin sekä kulttuuriin; sisältö tulee kanavan mukaan poikkeamaan selkeästi muusta tarjonnasta. Pääkohderyhmänä ovat nuoret kaupunkilaiset.

Muualla Suomessa alueellisten kanavien osalta ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tosin monilla alueilla päästään nyt nauttimaan aiempaa monipuolisemmasta kanavavalikoimasta, joka sinänsä on hieno asia ja tuo kuunteluun varmasti muutoksia aluekohtaisesti.

Loppujen lopuksi Suomen radiokenttä ei ole muuttunut merkittävästi. Nyt jäämme odottelemaan Kansallisen Radiotutkimuksen valtakunnallisia tuloksia, joista ensimmäiset julkistetaan helmikuussa (1 vkon tutkimusaineisto) ja seuraavat maaliskuussa (3 vkon tutkimusaineisto). Silloin saamme alustavaa tietoa siitä, millaisiksi kuuntelijamäärät ja -profiilit ovat kanavittain muodostumassa.