Dagmar

Viime vuonna 89 prosenttia Mainostajien Liiton kyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä oli sponsoroinut urheilua muodossa tai toisessa. Yksilöurheilua ja urheilutapahtumia suositumpaa oli joukkueiden sponsorointi, vaikka se olikin laskenut eniten edellisestä vuodesta. Uutena kohteena kysyttiin nuorisoliikuntaa, jota ilmoitti tukeneensa noin 40 prosenttia vastanneista.

Sponsorintikakkua jaetaan Ruotsin tapaan

Puolet vastaajista oli sponsoroinut kulttuuria ja viidennes oli tehnyt yhteistyötä taidelaitosten kanssa. Noin neljännes oli sponsoroinut sosiaalisia ja koulutuskohteita. Tieteen sponsorointi oli noussut 14 prosenttiin. Yhteistyöhankkeita tv:n, radion ja elokuvien kanssa oli toteuttanut 11 prosenttia vastanneista.

Sponsorointikakusta jaettiin keskimäärin 62 prosenttia urheiluun, 15 prosenttia kulttuuriin ja 23 prosenttia muihin kohteisiin. Painotukset eivät ole juurikaan muuttuneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Kakkua jaetaan suurinpiirtein samalla tavoin myös naapurissamme Ruotsissa.

Yhteiskunnalliset ja koulutuskohteet kiinnostavat

Tänä vuonna sponsorointiaan kasvattavat yritykset aikovat lisätä panostuksiaan keskimäärin 16 prosenttia, saksia käyttävät yritykset leikkaavat budjeteistaan keskimäärin 42 prosenttia.

Kiinnostavimpina kohteina pidetään nyt yhteiskunnallisia ja koulutukseen liittyviä kohteita. Kolmanneksi eniten kiinnostavat sosiaaliset kohteet. Myös tv:n, radion ja elokuvien sponsorointiaikeet ovat nousseet uudelle tasolle. Sen sijaan urheiluun, erityisesti joukkueurheiluun aiotaan panostaa vähemmän kuin aiemmin, poikkeuksena nuorisoliikunta.

Sponsorointi sisäistä markkinointia

Liki puolet kyselyyn vastanneista mainostajista pitää sponsoroinnin päätavoitteena yrityksensä maineenhallintaa. Lähes yhtä tärkeäksi nimettiin myynnin tukeminen. Seuraavina tulivat tuotteen tai palvelun tunnettuuden lisääminen, niiden imagon kehittäminen sekä sidosryhmien tavoittaminen. Seitsemän prosenttia vastanneista sijoitti sisäisen markkinoinnin kahden tärkeimmän syyn joukkoon.