Dagmar

Kaisa Variksen dopingkärystä oltiin onnellisen tietämättömiä, kun mainostajat kertoivat helmikuussa sponsorointisuunnitelmistaan. Silti jo silloin urheilusponsorointi oli kohde, johon uskottiin saksikäden useimmiten tarttuvan.

Noin viidennes vastanneista koki, ettei yksilö- ja joukkueurheilun sponsoroinnille asetettuja tavoitteita oltu saavutettu. Juuri näiden kohteiden sponsorointiaikeetkin ovat rajuimmin laskussa.

Mutta ei kulttuurikohteillakaan ole luvassa enää yhtä ruusuisia kasvunäkymiä kuin aiemmin. Helmikuussa sponsorit suhtautuivat positiivisimmin koulutukseen, ympäristökohteisiin sekä viihdetapahtumiin.

Sponsorointibarometri 2003 -tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa yritysten sponsorointibudjetin prosentuaalista jakautumista kohteittain. Kyselyyn vastanneiden mainostajien sponsorointikakusta urheilu lohkaisee keskimäärin 66 %, kulttuuri 14 %. Loppu viidennes jakautuu muihin kohteisiin.

Tutkimuksessa selvitettiin myös ne kohteet, joita mainostajat olivat sponsoroineet vuonna 2002. Kaikki kohteet saivat vähemmän mainintoja kuin edellisenä vuonna. Urheilun ympärillä leijailleesta kärystä huolimatta urheilu oli edelleen suosituin kohde: peräti 93 % vastanneista kertoi sponsoroineensa viime vuonna jotakin urheilumuotoa.

Tutkimukseen osallistuneet yritykset käyttivät sponsorointisopimuksiin keskimäärin noin 195 000 euroa ja niiden hyödyntämiseen 155 000 euroa.