Dagmar

Star FM uusi hinnoittelunsa kahden toimintakuukauden jälkeen (24.2.2000)

Star FM:n taustalla ovat mm. Modern Times Group ja P4 Finland Ab, jonka omistuksessa on myös Groove FM. Asema tavoittelee 30-40-vuotiaita kaupunkilaisia, ja ohjelmisto painottuu aikuispop- ja -rock-musiikkiin. Täysin uusitun hinnoittelun mukaan kanavan hinnat tulevat jatkossa muuttumaan kuukausittain.

Mainonnastaan huolimatta Star FM ei ole valtakunnallinen, vaan osavaltakunnallinen asema. Kanava kuuluu Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa, Anjalankoskella, Seinäjoella, Vaasassa, Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa.

Joulukuussa toimintansa käynnistänyt Star FM ennätti jo uusimaan hinnoittelunsa. Hinnat muuttuvat jatkossa kuukausittain ja ne määritellään viimeisimpien KRT-kuuntelijalukujen perusteella. Tulevien kuukausien hinnat perustuvat arvioituihin kuuntelijamääriin. Mainostaja saa kampanjan ennalta arvioituun hintaan, vaikka perushinta nousisi. Mikäli kuuntelijamäärä jää ennakoitua pienemmäksi, saa mainostaja joko lisätoistoja tai hyvityksen erotuksesta. Uusi hinnoittelutapa on huomattavasti entistä edullisempi.