Dagmar

Suomalaiset tuntevat autetusti keskimäärin 12 asiakaslehteä. Parhaiten tunnetaan kaupan, teleoperaattoreiden ja viihteen sekä finanssialan asiakaslehtiä. Yksittäisistä lehdistä tutuimpia ovat Pirkka, Yhteishyvä, Matkaviesti, Postia Sinulle, Terveydeksi, Me ja Etiketti.

Koulutetummat, korkeammassa asemassa olevat sekä hyvätuloiset tuntevat erilaisia asiakaslehtiä keskimääräistä paremmin.

Suomalaiset lukevat keskimäärin kuutta asiakaslehteä. Kolmanneksella vastaajista luettujen lehtien määrä nousee yli kuuden. Reilu neljännes lukee 2-3 lehteä ja samoin reilu neljännes lukee 4-5 lehteä. Vain kaksi prosenttia suomalaisista ei lue mitään asiakaslehteä.

Ahkerimpia lukijoita ovat alle kouluikäisten lasten vanhemmat. Myös hyvätuloiset lukevat keskimääräistä useampaa asiakaslehteä. Vähiten asiakaslehtiä lukevat alle 25-vuotiaat ja opiskelijat.

Kanteen kannattaa panostaa

Suurin osa vastaajista kertoi lukevansa asiakaslehtiä, jos heillä on siihen aikaa.

Kannella on suuri merkitys, kun lukija päättää tutustuako sisältöön vai ei.

Yli puolet vastaajista kokee saavansa asiakaslehdistä hyvää tietoa itseä kiinnostavista aiheista. Vain 10 prosenttia vastaajista pitää lehtiä turhina ja tarpeettomina, naiset ajattelevat näin miehiä harvemmin.

Negatiivisimmin asiakaslehtiin suhtautuvat alle 24-vuotiaat nuoret.

Kolmen parhaan joukko

Vastaajat saivat valita kaikkien 68 asiakaslehden joukosta mielestään kolme parasta. Kirkkaimpaan kärkikolmikkoon äänestettiin Pirkka, S-Ryhmän Yhteishyvä sekä Tradekan Me. Alkon Etiketti ylsi neljänneksi ja Soneran Matkaviesti viidenneksi.

Eläkeläiset tarkkoja, nuoret selailijoita

Tutkimuksen jatkokysymykset kiinnitettiin johonkin niistä kolmesta lehdestä, jonka vastaaja oli valinnut kolmen parhaan asiakaslehden joukkoon.  Yhden lehden näkökulmasta tehty arvio koettiin tärkeäksi, jotta päästiin konkreettisesti tutkimaan myös yhden lehden sisältöä.

Tarkimmin lehden kannesta kanteen lukevat keskimääräistä useammin yli 65-vuotiaat, vähemmän koulutusta saaneet. Kiinnostavimpiin artikkeleihin keskittyvät useimmin 35-44-vuotiaat sekä keskiasteen tutkinnon suorittaneet. Selailijoita ovat yleensä alle 25-vuotiaat ja opiskelijat.

Mainontaan suhtaudutaan suopeasti

Yleisesti ottaen vastaajat olivat varsin tyytyväisiä arvioimaansa asiakaslehteen; niistä saadaan tietoa tuotteista ja palveluista sekä löydetään vinkkejä ja ideoita elämiseen yleensä. Useimmat pitävät sisältöjä luotettavina, mielenkiintoisina ja ajankohtaisina.

Noin puolet vastaajista pitää ilmoituksia oleellisena osana lehteä ja peräti 40 prosenttia vastanneista arvioi ne myös hyödyllisiksi. Mainonnan toivotaankin antavan vinkkejä päätettäessä tuotteiden ja palveluiden hankinnasta.

Kolmannes vastaajista on saanut ilmoituksista hyviä ideoita ja samoin kolmannes on ostanut tuotteita tai palveluita ilmoitusten innoittamina.

Kaupan lehtiä arvioineet suhtautuvat keskimääräistä positiivisemmin ilmoituksiin.

Samoin naiset ja taloudet, joissa on pieniä lapsia, suhtautuvat lehden ilmoituksiin keskimääräistä myönteisemmin.

Miehet, alle 25-vuotiaat ja opiskelijat asennoituvat asiakaslehtien ilmoituksiin keskimääräistä kielteisemmin.

Asiakaslehti syventää ja laajentaa asiakassuhdetta.

Yli puolet vastaajista pitää lehteä mukavana asiakkuuteen liittyvänä lisäetuna ja 40 prosenttia vastanneista arvioi sen tärkeäksi osaksi asiakkuutta.

Kaksi viidestä ilmoittaa, että lehden sisältö aktivoi heitä tutustumaan lehdessä esiteltyihin tuotteisiin ja palveluihin sekä antaa vahvistusta niiden hankkimiseen liittyviin päätöksiin.

Kolmannes on tyytyväisiä yrityksen tarjoamiin asiakasetuihin ja käyttää pääasiassa yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluita. Samoin kolmannekselle lehti toimii tärkeimpänä tiedonlähteenä asiakaseduista.

Kaupan lehtiä arvioineet kokevat lehden vahvistavan asiakkuutta tarjouksineen keskimääräistä enemmän.

Elintarvikelehtien artikkelit innostavat tutustumaan ja ostamaan niissä esiteltyjä tuotteita.

Finanssin ja matkailun lehtien lukijoiden keskuudessa korostuu voimakkaimmin sitoutuminen lehteä edustavan yrityksen tuotteisiin ja palveluihin.