Dagmar

Talouden sekä kansainvälisten tapahtumien epävarmuus näkyy nyt selvästi suomalaisten asenteissa. Viimeisten kahden vuoden aikana riskinottohalukkuus on vähentynyt ja uusia asioita ei olla yhtä kiinnostuneita kokeilemaan. Asenteet ovat muuttuneet vastuullisemmiksi.

Toisaalta yhteiskunta on jakautumassa kahtia: muutosaktiivisten ja -passiivisten ero on kasvanut.

Jatkuvan elämysvirran sijaan moni kaipaa yhä enemmän oman elämänsä hallintaa.

Tuotehistorialla on nyt nyt entistä merkittävämpi asema. Samoin kuin vankoilla tuotemerkeillä, jotka kykenevät uudistumaan perinteitä unohtamatta.

”Vanhan Euroopan” viiteen suureen maahan verrattuna suomalaisissa korostuu vastuu, joustavuus ja pysyvyys. Vain saksalaiset korostavat meitä enemmän pysyvyyttä. Esimerkiksi englantilaisia kuvaa paremmin nautinto ja ranskalaisia sekä espanjalaisia muutos.

Riskeistä nauttiminen on meillä huomattavasti matalammalla tasolla, korkeimmillaan se on Espanjassa.

Kilpailuista ja haasteista olemme keskimääräistä vähemmän innostuneita, toisin kuin italialaiset.

Vielä viime vuonna trendi Omien tavoitteiden saavuttaminen kasvoi, vaikka muualla se oli selvässä laskusuunnassa. Nyt kasvu on taittunut myös meillä. On mahdollista, että myös Suomessa ryhdytään painottamaan vapaa-aikaa yhä enemmän.

Vaikka meitä kutsutaan jäykiksi ja jäyhiksi, tottumusten orjia emme ole. Päinvastoin, olemme tavallista joustavampia.

Sen sijaan ”vanhan Euroopan” viittä maata pidättyväisempiä olemme edelleen, vaikka herkkyys tuntemuksille ja tunnepuolen korostaminen päätöksenteossa on ollut kasvussa jo useamman vuoden.

Ulkonäkö, muoti ja shoppailu ovat suomalaisille edelleen tärkeitä asioita, mutta kulutuksesta nauttiminen on laskenut. Tämä käsittämätön ilmiö selittyy sillä, että ihmisistä on viihdyttävää kierrellä katsomassa uusia asioita, mutta kiinnostus niiden omistamiseen on heikentynyt.

Epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta Hauskuus-trendi on pysynyt korkealla tasollaan. Halu nauttia elämän hyvistä puolista ja ulkona käymisestä ei ole vähentynyt. Onneksi.

Lähde: RISC Monitor 2003/MDC RISC International Oy