Dagmar

Suvereenit käyttäjät (15 %) ovat nimensä mukaan internetin suurkuluttajia, jotka viettävät aikaansa verkossa sekä kotona että muualla. Heistä peräti 97 % lukee sähköisiä viikko- tai sanomalehtiä. Heille tv ja radio ovat tärkeitä aamumedioita, aikakauslehdet taas liittyvät rentoutumiseen. Selektiivisinä ihmisinä he lukevat lehdet nopeasti. Tässä ryhmässä luetaan säännöllisesti suurin määrä aikakauslehtiä. Aikakauslehdellä ja internetillä on heille paljon yhteisiä kiinnostuksen aiheita: kun esim. internetistä etsitään tietotekniikkaa ja pelejä, haetaan aikakauslehdistä tietotekniikkaa, tekniikkaa ja autoilua käsitteleviä aiheita.

Innostuneet (15 %) käyttävät internetiä etupäässä muualla kuin kotona, heille internetin hallinta on statuskysymys. Tv on heille viihdeväline, radio ja sanomalehti eivät ole niin tärkeitä medioita. Innostuneet käyttävät ryhmistä eniten aikaa aikakauslehden lukemiseen päivittäin. Esimerkkejä Innostuneita kiinnostavista aihealueista, jotka yhdistyvät aikakauslehdissä ja internetissä: tekniikka, tiede, urheilu, pelit, musiikki, keskusteluryhmät.

Kotikäyttäjät (15 %) suhtautuvat internetin mahdollisuuksiin hieman edellisiä ryhmiä varautuneemmin. He asioivat verkossa lähinnä vain henkilökohtaisten asioiden vuoksi. Heille tv:llä on muita ryhmiä pienempi rooli. He lukevat aamuisin sanomalehteä ja kuuntelevat radiota viikonloppuisin. Heille aikakauslehdillä on vähemmän merkitystä kuin muille nuorille. Esimerkkejä aikakauslehdissä ja internetissä yhdistyvistä mielenkiinnon kohteista: tietotekniikka, autoilu, pelit, urheilu, musiikki, matkailu, talous.

Varovaiset (23 %) eivät käytä internetiä kotona. He pitävät yleisimmin uusia tuotteita liian kalliina, jotta niissä voisi pysyä mukana. Varovaisille sanomalehti on tärkeä tietolähde ja radiokin keskimääräistä tärkeämpi väline. He käyttävät hieman keskimääräistä enemmän aikaa aikakauslehden lukemiseen, mutta eivät lue säännöllisesti kovin montaa lehteä. Aikakauslehdessä ja internetissä mitkään aiheet eivät linkity selkeästi.

Perinteiset (32 %) eivät käytä internetiä. Heistä runsas kolmannes vierailisi verkossa, jos se vain olisi mahdollista. Heille sanomalehti ei ole niin tärkeä, sillä radiosta kuunnellaan uutiset ja tv:stä haetaan viihdettä. Perinteiset-ryhmään kuuluvat käyttävät keskimääräistä enemmän aikaa aikakauslehtien lukemiseen päivittäin, tosin lukeminen jää usein selailuksi.