Dagmar

Vaikka talouden syke on hidastunut, arjen rytmi on edelleen varsin kiivas. Se ajaa meitä hakemaan juuri minulle juuri nyt sopivia ratkaisuja. Vaadimme entistä voimakkaammin, että meitä kohdellaan yksilöinä ja puhutellaan omien tarpeiden kautta.

Markkinointiviestinnän saralla tämä tarkoittaa yhä kasvavaa tarvetta kohdentaa viestejä ja löytää oikea tasapaino ja vuoropuhelu massakanavien ja yksilöviestien välille.

Juuri nyt voit päästä kuluttajan ”filtterin” läpi

Näin EU-vaalien alla puhutaan liikkuvista äänestäjistä. Niistä, jotka eivät ole lyöneet päätöstään lukkoon vaan harkitsevat eri vaihtoehtojen välillä. Vaikeutunut taloudellinen tilanne on puolestaan synnyttänyt liikkuvat kuluttajat. Ne suuret joukot ihmisiä, jotka pohtivat kulutustottumuksiaan uudelleen.

Normaalioloissa ”valikoiva kuulo” suojaa meitä vastaanottamasta suurta osaa markkinointiviestinnästä – koska se ei tunnu kiinnostavalta tai koska se ei ole henkilökohtaisesti ajankohtaista. Nyt tilanne on toinen.

Markkinoijalle on avautunut ennen kokematon tilaisuus: juuri nyt on mahdollista päästä kuluttajan ”filtterin” läpi omilla viesteillä.

Haasteena on tunnistaa kenelle kannattaa puhua, ja miten kuulostaa mielenkiintoiselta.

Asiakassuhdemarkkinoinnin workshop

Dagmar on kehittänyt avuksi asiakassuhdemarkkinoinnin workshopin, jossa haetaan räätälöityjä ratkaisuja markkinointiviestinnän kokonaisuudelle.

Workshop pohjustetaan tutkimus- ja analysointityöllä, jolla varmistetaan oikeiden kohderyhmien sekä näille sopivien kanava-  ja viestikokonaisuuksien löytyminen. Keitä kannattaisi puhutella nykyisten asiakkaiden lisäksi, ja millaisella lähestymiskulmalla heidän kiinnostuksensa voisi herätä.

Workshopin avulla haetaan optimia viestien rytmitykseen, jotta käytössä olevalla budjetilla saavutetaan mahdollisimman hyvä aktivointivaikutus.

Tavoitteena on tuoda pitkällä aikavälillä tehoa ja kustannussääntöjä eri kampanjoiden suunnitteluun. Samalla tarkistetaan, että markkinointiviestinnän ja myynnin vauhdittamisen tukitoimenpiteet eri kanavissa ”puhuvat samaa kieltä” ja tukevat toisiaan, tavoittavat toivotut kohderyhmät oikea-aikaisesti ja palvelevat sekä myyntiä että brändin pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteena jatkuva oppiminen ja parantaminen

Suoramarkkinoinnin maailmassa puhutaan paljon mitattavuudesta ja mahdollisuudesta laskea tuotto suorakampanjoille. Todelliseen markkinointi-investointien tuoton kehitykseen päästään kiinni vasta kun kaikkien tehtyjen toimenpiteiden yhteisvaikutuksille asetetaan tavoitteet –ja tuloksia mitataan ja analysoidaan kokonaisuutena. Vain näin voidaan päästä jatkuvan oppimisen ja parantamisen toimintamalliin, ja varmistaa kannattavuuden kehittyminen pitkäjänteisesti.

Kysy lisää Dagmar Relationship Marketing -workshopista: liisa.lundstrom(at)dagmar.fi tai 040 529 2266.