Dagmar

Taantumassa kilpailukenttä voi näyttää kuluttajasta varsin erilaiselta kuin vielä jokin aika sitten. Tuotteiden ja palvelujen valintaperusteita puntaroidaan uudelleen; valintoihin käytetään enemmän aikaa ja perusteille annetaan suurempi painoarvo. Spontaanit valinnat hiipuvat kuluttajan arjessa.

Ahosen mielestä markkinoijalle on tärkeää tunnistaa, mitkä ovat ne oman tuotteen ominaisuudet, joita kuluttajat arvostavat nyt ja mitkä taas ovat kilpailijoiden nykyisiä vahvuuksia.

– Uusasiakaspotentiaali voi löytyä eri kohderyhmistä kuin ennen, vanhat raja-aidat murtuvat. Nyt on tärkeää ymmärtää myös oman asiakaskunnan erilaisia reagointitapoja; ketkä vaativat eniten huolenpitoa, jotta asiakaspoistumaa pystytään hillitsemään.

Vastauksia tämän päivän kysymyksiin

Kun arvopohjainen kriittinen ajattelu nostaa päätään, ja monissa tuotteissa sekä palveluissa harkinta-ajat pitenevät, Ahonen kehottaa etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

– Mistä tuotteen ominaisuudesta ollaan valmiita maksamaan? Ovatko kilpailijat tässä vahvempia? Miten taantuma vaikuttaa asetteluun? Paljonko kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteesta taantuman aikana? Auttaako hinnan alentaminen – vai kohderyhmän uudelleenmäärittely?

Vastaukset auttavat markkinoijaa kohdentamaan viestejä oikeille ryhmille ja siten tehostamaan markkinointiviestinnän investointeja.

– Samalla suhdannemuutos avaa myös mahdollisuuksien ovia, keiden kilpailijaryhmien asiakkaita minun kannattaisi lähestyä voittaakseni lisää markkinaosuutta.

Miltä kilpailukartta näyttää nyt?

Dagmarin kehittämä kilpailukartta-tutkimus auttaa näkemään niin sudenkuopat kuin mahdollisuuksien ovet juuri tässä taloudellisessa tilanteessa.

– Analyysien pohjalta arvioimme, miten markkinan muuttuessa tuotevalikoiman ja hintatason muutokset vaikuttavat kysyntään ja mitkä tuote- tai pakkausominaisuudet kasvattavat myyntiä. Ja mikä parasta, tuloksia voi hyödyntää markkinoinnin linjan muokkaamisessa ja kohdentamisessa sekä oman valikoiman kehittämisessä.
Kilpailukartta-tutkimus on kehitetty Dagmarin asiakkaiden nykyisten tarpeiden pohjalta helpottamaan strategista päätöksentekoa. Kilpailukartan avulla laskemme, paljonko vaikkapa hinnan alennus lisäisi tuotteen markkinaosuutta, ja etsimme kokonaiskatteen kannalta optimaalisen hinnoitteluratkaisun.

Voimakkaasti hintakilpailluilla markkinoilla kilpailukartta paljastaa, millä markkinoinnillisilla keinoilla hinnanalennuspaineet voidaan pitää parhaiten kurissa, ja antaa arvion toimenpiteiden euromääräisestä tuotosta. Kilpailukartta kääntää kuluttajaymmärrystä euroiksi luoden konkreettisen pohjan strategiselle päätöksenteolle.

Kilpailukartan yhteenvedon avulla yritys voi kiteyttää myös markkinoinnin kumppaniverkostolle konkreettiset navigointiohjeet niin viestinnän sisällön kuin kohtaamispisteidenkin suunnitteluun, jolloin kumppanit saavat selkeät koordinaatit kilpailuetua tuoviin asioihin. Näin kumppanit pystyvät tehokkaasti keskittymään olennaisten asioiden luovaan dramatisointiin ja esilletuontiin kohderyhmää puhuttelevalla tavalla.

Haluatko tarjouksen Dagmarin kilpailukartta-tutkimuksesta? Ota yhteyttä: karri.ahonen(at)dagmar.fi tai liisa.lundstrom(at)dagmar.fi