Dagmar

Parhaimmillaan sissimarkkinointitoimenpiteet johtavat suoraan myynnin edistämiseen, ilmaiseen pr:ään ja positiiviseen erottumiseen markkinoilla. Hyviä caseja meiltä ja maailmalta tulee vastaan päivittäin; viraalimainonnalla oli roolinsa jopa presidentinvaalitaistelussa. Conan O’Brien-ilmiön syntyminen Suomeen on (ehkä osin vahingossakin) esimerkki kuhinan voimasta sekin. Katukuvaan yllättäviä ratkaisuja mahtuisi enemmänkin.

Sissi tekee harkittuja iskuja

Sissimarkkinointiseminaarissa 7. helmikuuta muistuteltiin, että sissimarkkinointiin ryhtyminen vaatii asennetta ja energiaa sekä usein myös rohkeutta ja harkittua riskinottoa. Provosointi itsessään on harvoin oikotie onneen, tärkeintä on kohderyhmälähtöisyys eli aidon hyödyn tuottaminen asiakkaalle.

Huomion herättäminen vaatii autenttista yllättävyyttä. Vaikka joskus on uskallettava myös ärsyttää, ei huolella rakennettuja brändiarvoja kannata paiskata roskiin silkassa provosoinnin huumassa.

Ärsyttämisen kaksiteräinen miekka

Dagmarin AdWiser-tietopankista tehdyt analyysit osoittavat selvästi, että mainonnasta pitäminen vaikuttaa toimialasta ja kohderyhmästä riippumatta paitsi huomioarvoihin myös muun muassa viestin läpimenoon ja myönteiseen tuotekuvaan. Pidetyt mainokset vievät viestiä paremmin perille ja siirtävät myönteisyyttä mainostajaan tai mainostettuun tuotteeseen. Ärsyttävällä mainonnalla voidaan saada hyvät huomioarvot, mutta se vaikuttaa usein kielteisesti tuote- tai yritysmielikuvaan.

Positiivisesti huomiota herättänyt kokemus ruokkii edelleen suosittelua ja vahvistaa brändikokemusta sekä suosittelijalle että suosittelun vastaanottajalle. Hyvä sissimarkkinointi onkin oikeastaan suhdemarkkinointia: se luo jotain syvempää brändin ja kohderyhmän välille.

Brändiapostolit puolestapuhujiksi

Varsinkin verkkomainontaan linkittyvä viraalimarkkinointi on jo varsin arkipäiväistä. Erilaiset member get member ja kerro kaverille -ratkaisut sekä sähköposteissa ja blogeissa leviävät hauskat mainostoteutukset ovat mukana yhä useammassa digitaalisessa kampanjassa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Verkossa käytävien keskustelujen ruokkiminen, seuraaminen ja niihin reagoiminen nousee yhä keskeisempään rooliin. Word of mouthin laajempi systemaattinen hyödyntäminen ”brändiapostolien” avulla lisääntyy varmasti myös meillä Suomessa.

Jo viime vuonna mainostoimisto MBE perusti Hopottajat-palvelun, johon rekisteröityvät henkilöt saavat ilmaiseksi kampanjatuotteita testattavakseen. Vastapalvelukseksi he lupautuvat kertomaan kokemuksistaan lähiympäristössään eli ”hopottamaan”.

Urbanited -street team puolestaan kannustaa nuoria värväytymään fanittamiensa bändien, elokuvien tai brändien mainostajiksi ja puolestapuhujiksi, esimerkiksi levittämään promomateriaalia.

Yleensä sissimarkkinointi kohdistetaan kapealle ryhmälle. Vaikka tempaus saisikin julkisuutta ja sana lähtisi leviämään, se yksin harvoin riittää. Guerilla-toimenpiteet ovat osa laajaa markkinointiviestinnän kenttää, yksi kohtaaminen muiden joukossa – parhaimmillaan hyvin vaikuttava sellainen.

 

Uutta: blogi kokoaa uudet mediaratkaisut 

Dagmariin on perustettu uusi osaamisryhmä, joka seuraa aktiivisesti alan trendejä ja ilmiöitä sekä luovaa mediakäyttöä niin meillä kuin maailmalla. Ryhmä kirjoittaa havaintopäiväkirjaa ja kerää kiinnostavista esimerkeistä casepankkia yhteisblogiinsa. Luovan osaamisryhmän asiantuntijat rakentavat työkaluja kaikkien Dagmarin suunnittelijoiden avuksi ja sparraavat tarvittaessa. Osaamisen erikoisalueita ovat muun muassa nuorisokohderyhmät, sissimarkkinointi, word of mouth ja promootiot. Tutustu jatkuvasti päivitettävään casepankkiin ja osallistu keskusteluun osoitteessa http://pirkka.typepad.com/luovat

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kun haluat tietää, miten käyttää medioita uudella tavalla, mistä keksiä uusia medioita – ja miten mitata onnistumista.