Jenny Bjorklund

Dagmarin yhteispuheenvuoro asiakkaamme Varman kanssa käsitteli erityisesti B2B-yritysten digitaalisen presenssin jatkuvaa kehitystä. Jenny Björklund Dagmarista alusti haasteista, joista olemme viime aikoina keskustelleet B2B-asiakkaidemme kanssa ja markkinointipäällikkö Marianne Vahterkoski kertoi casen Varman digitaalisen presenssin kehittämisestä.

Markkinoinnin iso kuva

Keskeinen haaste B2B-yrityksissä on luoda yhteisnäkymä siitä, mihin kaikkiin markkinoinnin kerroksiin digitalisoituminen vaikuttaa ja miten. Nyt puhutaan paljon ”isosta kuvasta”, joka koostuu esimerkiksi asiakasviestinnän ja markkinoinnin suunnitelmista, uutiskirjeistä, omista kanavista sosiaalisessa mediassa, verkkosivustosta ja näihin kaikkiin tuotavasta sisällöstä. Halutaan myös kokonaisnäkemys siitä, miten eri segmenttien palvelumallit ja markkinoinnin suunnitelmat ovat linjassa. Mikäli iso kuva puuttuu, monet asiakkaamme kokevat asiakasviestinnän ja markkinoinnin johtamisen haasteelliseksi.

Ongelmia aiheuttaa myös se, että markkinointi ja myynti ovat edelleen usein erillään toisistaan eikä markkinointia nähdä myynnin työkaluna. Toisaalta myös markkinointi on B2B-puolella usein hajautettu organisaation eri osiin ja osaksi eri ihmisten vastuuta, jolloin markkinointidokumentteja ja -materiaaleja on monissa eri paikoissa. Pahimmillaan voidaan tehdä jopa turhaa tai ainakin päällekkäistä työtä.

Sisältömarkkinoinnin strategia

Monessa yrityksessä on parhaillaan tekeillä oman toimialan ostoprosessin ja ostajapersoonien mukaan suunniteltu sisältömarkkinoinnin strategia. Tutkimusten mukaan jopa 60 % perinteisesti pitkästä B2B-ostoprosessista on jo takana, kun myyjään otetaan yhteyttä, jolloin ennen myynnin kontaktointia olevilla kohtaamispisteillä on suuri merkitys ostoprosessissa. Thought leadership -aseman parantaminen sisältömarkkinoinnin avulla kuuluukin nyt monen B2B-markkinoijan ykkösprioriteetteihin. Samalla sisällöntuotannon laatu ja vastuujako ovat digitaalisuuden keskiössä. Tätä korosti myös Marianne Vahterkoski Varman casessa.

Markkinoinnin automaatio ja kumppaniverkoston johtaminen

Kun puhutaan sisällöistä ja niiden jakelusta, nousee keskusteluun auttamatta CRM-järjestelmät ja sisällön jakelun automatisointi. Usein automaatiota ajatellaan liian monimutkaisesti. Se voi laajimmillaan tarkoittaa isoja CRM-projekteja, mutta yksinkertaisimmillaan esimerkiksi omilla verkkosivuilla käyneiden retargetointia uuteen verkkosivusisältöön ohjaten.

Muuttuvassa maailmassa ison keskustelun aihe on myös resursointi ja markkinoinnin toimenkuvien muuttuminen. Tarvittavaa kompetenssia markkinoinnin uusiin rooleihin ei välttämättä ole tai sitä on vaikea löytää, jolloin kumppaniverkoston roolitus ja johtaminen korostuvat.

Dagmarissa haastamme asiakkaitamme päivittäin miettimään digitaalisuutta laajasti. Kysymme oikeat kysymykset, inspiroimme innovoimaan, kaivamme faktoja päätösten tueksi ja autamme viemään digiprojektit loppuun asti. Tulevaisuuden skenaariotyöskentelystä aina konkreettisiksi toimenpidesuunnitelmiksi.
Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä jenny.bjorklund@dagmar.fi