Dagmar

Toimiva tarjousmainonta tv:ssä vaatii oikeita ohjelmavalintoja (9.5.2001)

Päivittäistavarakaupan tarjousmainoksissa on usein liian suuri määrä tuotteita ja ne vilahtavat ruudussa liian nopeasti. Toimivan tarjousmainoksen tulisi sisältää tuntuva tarjous, ja mainoksen ohjelmaympäristöön tulisi kiinnittää suurta huomiota. Repäisevä grillimakkaratarjous keskellä sentimentaalista melodraamaa ei välttämättä tuota parasta mahdollista tulosta.

MTV3 on teettänyt Research Internationalilla tutkimuksen päivittäistavarakaupan tv-mainonnan roolista, lähestymistavasta ja vetoavuudesta kuluttajaan. Lisäksi MTV3 on analysoinut jälkimitattuja PT-kaupan mainoksia.

Päivittäistavarakaupan (PT) tv-mainokset huomataan yhtä hyvin kuin tv-mainokset keskimäärin.Ongelmana on kuitenkin se, että niiden erottautumiskyky on keskimääräistä heikompi. Tämä koskee erityisesti tarjousmainontaa, jota ei koeta kovin omaperäiseksi.

Tarjousmainonnan ohjelmavalinnat vaativat mediasuunnittelijalta huolellista puntarointia. Tarjousmainonnan tulee myös olla kaupan näköistä ja tunnistettavaa, jotta kuluttajat osaavat hakea tarjouksia oikeasta myymälästä.

Päivittäistavarakaupan tv-mainonta ei ole yhtä pidettyä kuin muu mainonta tai elintarvikemainonta, sitä pidetään myös hieman ärsyttävämpänä kuin mainontaa keskimäärin. Toisaalta PT-mainonta, joka sisältää tarinan, huumoria tai imagolähestymisen koetaan viihdyttäväksi ja hauskaksi.

Emotionaaliselle tasolle ("käyn itseni näköisessä kaupassa") tai yhteisille arvoille ("kauppani edustaa sitä mitä minä itsekin") perustuvaa päivittäistavarakaupan tv-mainontaa ei Suomessa juuri näe. Kuluttaja tuntuu kuitenkin olevan siihen valmis, sillä PT-mainoksista haettiin tunteita ja arvoja. Tosin nämäkin lupaukset täytyy myös kyetä täyttämään käytännössä.

Lähde: MTV3 Tehopankki, Research International