Dagmar

Vakautta ja harmoniaa

Suomalaisessa asennekehityksessä ei ole tapahtunut suurta muutosta; jo aiemmin käynnistynyt kehitys jatkuu.

Levottomuuden ja epävarmuuden keskellä ihmiset kaipaavat rauhallisempia, vakaampia oloja: turvallisuutta luovia rakenteita ja selkeitä sääntöjä. Innostus uutta kohtaan on laimentunut. Omaan elämään ei kaivata lisää kilpailua tai haasteita, niitä on useimmilla jo aivan riittämiin.

Yhteiskunnan apuun ei luoteta yhtä vahvasti kuin ennen, joten moni on valmis rakentamaan itse omat taloudelliset turvaverkkonsa.

Kriittisempiä kuluttajia

Tarjonnan tulvan keskellä suomalaisista on kehittymässä yhä valikoivampia ja kriittisempiä niin ajankäytön kuin kulutuksenkin suhteen. Virrasta pyritään poimimaan tärkeimmät asiat, joita on helppo hallita. Niiden tulee sopia minäkuvaan, jota myös rakennetaan niiden avulla.

Eettinen kuluttaminen on nousussa: nautintoja hamutaan yhä enemmän, mutta toisaalta niistä kannetaan myös vastuuta. Erityisesti mukavuus-ryhmään kuuluvien joukossa on nousussa halu toteuttaa haaveita. Rahan merkitys onkin kasvanut.

Kunto korkealle

Kansanterveyslaitosta luulisi ilahduttavan tieto, että elinvoiman, erityisesti fyysisen kunnon etsiminen on nousussa.

Tutkimuspäällikkö Eija Loukoila nostaa toiseksi positiiviseksi asiaksi suomalaisten yleistoiveikkuuden.

– Vuosituhannen vaihteen ja IT-huuman jälkeen tapahtui suuri romahdus; päällimmäiseksi jäi melkoinen epävarmuus, josta tutkijat ennustivat pysyvää. Näin ei onneksi näytä käyneen. Vaikka suomalaiset ovat yhä vakiintuneempia ja kaipaavat lisää taloudellista turvallisuutta, yleinen toiveikkuus on palannut vuosituhannen vaihteen tasolle.

Dagmar on hankkinut sekä RISC 2004:n perusraportin että hieman myöhemmin valmistuvan mediaraportin. Kysy lisää tutkimusasiantuntijaltasi.