25.01.2001 / Uutisarkisto

”Totuuksia” 45+ v. talouksien päivittäistavaraostamisesta

Suomen Markkinointitutkimusseura järjesti 18.1. Suuret ikäluokat -seminaarin. Tilaisuuden mielenkiintoisinta antia oli AC Nielsen Finland Oy:n markkinointipäällikkö Kimmo Rintakosken esitys, jossa selvitettiin aikuisväestön päivittäistavaraostamiseen liittyviä uskomuksia - ja tutkittuja totuuksia. Yksi totuushan on se, että 60 %:ssa Suomen talouksista pt-ostoista vastaava henkilö on yli 45-vuotias.
Author

Dagmar

Analyysin tavoitteena oli selvittää, toimivatko ihmiset asenteidensa mukaan/pitävätkö tietyt, aikuisempaan kuluttajaan liittyvät uskomukset paikkaansa.

Seuraavassa on ensin esitetty vastaajan mielipide (oma arvio) ja nuolen jälkeen todellinen ostokäyttäytyminen (tarkastettu päiväkirjoista).

Arvostukset ja ostaminen samanlaisia

– 45+ v suhtautuvat myönteisemmin lähikauppoihin -> käyvät enemmän lähikaupoissa

– 45+ v arvostavat selvästi enemmän palvelua -> ostavat selvästi enemmän palvelutiskeiltä

– 45+ v suhtautuvat selvästi myönteisemmin ruoanlaittoon -> ostavat keskimääräistä enemmän leivontaan yms. liittyviä tuotteita

– 45+ v arvostavat enemmän kotimaisuutta -> ostavat kotimaisia tuotteita

Arvostukset ja ostaminen erilaisia

– 45+ v. vähemmän hintatietoisia (rahaa enemmän käytössä) -> käyttävät tarjoukset hyväkseen yhtä usein kuin muutkin

– 45+ v. kokevat kanta-asiakasedut tärkeinä -> talouksissa on / käytetään vähemmän kanta-asiakaskortteja kuin väestössä yleensä

– 45+ v. eivät eroa muista uutuustuotteiden ostamisessa -> ostavat vähemmän uutuustuotteita

– 45+ v. keskuudessa enemmän kaupan suhteen hintatietoisia -> ovat uskollisia kauppaketjulle

Lisäksi selvityksessä oli tarkasteltu 20 tuotteen osalta merkkiuskollisuutta. Sen mukaan yli 45-vuotiaiden ryhmässä oli vähemmän merkkiuskollisia kuin nuoremmassa ikäryhmässä.

Rintakosken esityksen tiedot perustuivat ACNielsenin talouspaneeliin. Paneeli muodostuu noin 1 600:sta taloudesta, jotka pitävät kirjaa päivittäistavaraostoistaan.

Paneelin jäseniltä kysyttiin ensin asioita asennetasolla ja sen jälkeen tarkasteltiin, miten he olivat toimineet todellisuudessa.

Jari Rusanen

Lisää aiheesta