Dagmar

Uusittu Media Professional -valmennus vastaa tehokkaasti tämän päivän markkinointiviestinnän ja digitaalisuuden muuttuviin vaatimuksiin. Valmennus tarjoaa uutta tietoa, inspiroivia näkökulmia ja innostavia ideoita sekä uusille että alalla jo pidempään toimineille mediamyyjille. Mediamainonnan parissa työskentelevä saa kattavan kuvan siitä, mistä toimialalla puhutaan nyt ja tulevaisuudessa.

Media Professional I-päivä torstaina 29.9.2011

Koulutuksessa käydään läpi perusasiat mediakentästä ja mediasuunnittelusta sekä tarjotaan toimivia käytännön vinkkejä arjen asiakastyöhön. Osallistujat saavat kokonaiskuvan siitä, mihin oma media ja sen vahvuudet kilpailukentässä sijoittuvat sekä luovia ideoita case-esimerkkien avulla.

Media Professional II-päivä torstaina 20.10.2011

Toisena päivänä mediakenttää lähestytään kohderyhmien, asiakastarpeiden ja strategisten tavoitteiden kautta. Käymme yhdessä läpi koulutuspäivien välillä tehtyjä harjoitustöitä ja haastamme osallistujat soveltamaan opittua käytännössä. Päivän aikana syvennetään markkinointiviestinnän osaamista ja opitaan myymään asiakkaan liiketoiminnan haasteisiin vastaava ratkaisuehdotus vakuuttavasti.

Valmennus on kaksipäiväinen kokonaisuus. Kouluttajina toimivat Dagmarin mediastrategian, tutkimuksen ja digitaalisen median erikoisosaajat. Tilaa koulutusohjelman tarkka sisältö, aikataulu sekä hinta Nina Almilta osoitteesta nina.almi(a)dagmar.fi.