Dagmar

Kahden päivän aikana tutustumme alan trendeihin ja tulevaisuuteen. Keskitymme erityisesti monimediallisuuteen ja kuluttajien muuttuvaan maailmaan – miten varmistamme kuluttajaymmärryksen nyt ja tulevaisuudessa ja tavoitamme oikeat ihmiset oikeaan aikaan.

Digitaalisuus on tavalla tai toisella mukana jo lähes kaikessa kuluttajien arkeen liittyvässä, samoin kuin kaikissa medioissa ja markkinoinnin suunnittelussa. Koulutuksessa käsitellään digitaalisuuden avaamia mahdollisuuksia monipuolisesti ja entistä syvemmälle mennen.
Pohdimme eri medioiden rooleja ja sitä, miksi ja miten tietyt mediat tulevat valituiksi kampanjoihin. Opittua päästään myös soveltamaan käytännössä, sillä koulutuksen aikana tehdään case-harjoituksia ja mietitään ratkaisuja sekä yhdessä että koulutuspäivien välillä.
Käymme läpi markkinointiviestinnän ja median tutkimuksia, markkinointiviestinnän tuloksellisuutta ja mittaamista sekä sujuvaa yhteistyötä medioiden, toimistojen ja asiakkaan välillä.
Valmentajina toimivat Dagmarin mediastrategian, tutkimuksen ja digitaalisen median huippuosaajat.
Koulutusohjelman tarkan sisällön, aikataulun sekä hinnan saat lähettämällä viestin osoitteeseen dagmar@dagmar.fi.
Räätälöimme Media Professional -valmennusta myös myyntiporukoiden yksilöllisiin tarpeisiin parin tunnin mittaisesta koulutuksesta laajemmaksi valmennukseksi. Valmennus voi räätälöitynä sisältää esim. syvempää tietoa organisaatiollenne tärkeästä mediaryhmästä, alueesta tai kohderyhmästä. Kysy lisää: katariina.uljas-ahl@dagmar.fi