Dagmar

Tutkimusbudjetti reilut 3 % mainosbudjetista (31.5.2001)

Mainostajien Liiton jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan 83 % vastanneista oli panostanut viime vuoden aikana mainonnan seurantatutkimuksiin. Seuraavaksi eniten oli tutkittu asiakastyytyväisyyttä, palvelun laatua sekä työtyytyväisyyttä. Tulevaisuudessa lähes puolet vastanneista aikoo lisätä tutkimukseen käyttämiään markkoja, paljastaa tuore Tutkimusbarometri® 2001.

Barometrin saldoluku (+ 37) on lähes sama kuin edellisenä vuonna (+ 40). Saldoluku saadaan, kun tutkimusbudjettiaan kasvattavien mainostajien prosenttiosuudesta vähennetään budjettia pienentävien yritysten osuus.

Monialayritykset, suuret yritykset sekä isot mainostajat aikovat eniten lisätä panostusta markkinatutkimuksiin.

 Käytetyt tutkimustyypit vuonna 2000

% vastaajista

Mainonnan seuranta 83 Asiakastyytyväisyys-/ palvelun laatu 70 Työtyytyväisyys 64 Mainonnan ennakkotestit 61 Tuotekuva 59 Ulkoinen yrityskuva 57 Tuotetestit 48 Kohderyhmätutkimukset 43 Inventaarit/Paneelit 43 Viestintätutkimukset 39 Sisäinen yrityskuva 36 Koemarkkinointi 24

Asiakastyytyväisyys- ja palvelun laatu -tutkimusten lisäksi mainostajat aikovat jatkossa lisätä panostusta ulkoisen yrityskuvan tutkimiseen sekä mainonnan seurantatutkimuksiin.

Tutkimusbarometri® 2001 perustuu Mainostajien Liiton maalis-huhtikuussa 2001 tekemään kyselyyn, johon vastasi 117 jäsenyritystä. Näiden yritysten keskimääräinen mainosbudjetti oli noin 13 miljoonaa markkaa ja tutkimusbudjetti noin 415.000 markkaa.