annahanninen

YouTube-mainonta kasvaa ja kehittyy jatkuvasti

Helmikuussa 2013 suomalaiset YouTuben käyttäjät havahtuivat siihen, että YouTube-videoiden yhteydessä alkoi näkyä mainoksia. Erilaisiin mainosformaatteihin on nyt totuteltu reilun vuoden verran. Markkinoijatkin ovat alkaneet hiljalleen herätä YouTuben tarjoamiin mahdollisuuksiin niin mainonnan kuin muun YouTube-presenssin osalta. Tähän onkin syytä, sillä YouTube tavoittaa valtavan määrän ihmisiä sekä meillä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Suomessa YouTube-käyttäjien ikäjakauma on hyvin tasainen, joten on harhaluulo, että maailman suurimman videopalvelun kautta voisi lähestyä vain nuorisoa.

Samalla kun suomalaiset markkinoijat ovat alkaneet perehtyä YouTuben saloihin, on Google kehittänyt palveluaan eteenpäin muun muassa yksinkertaistamalla tuotetarjontaansa. Eniten yksinkertaistuksia on tapahtunut etenkin AdWordsin kautta ostettavassa TrueView-videomainonnassa. Viime vuoden puolella Google päätti luopua TrueView In-Slate -mainosmuodosta, jota näytettiin yli kymmenen minuuttia kestävien YouTube-videoiden yhteydessä. Nyt huhtikuussa 2014 Google julkisti toisen mainosformaattimuutoksen ja ilmoitti, että TrueView In-Search- ja In-Display -mainosmuodot sulautuvat yhdeksi In-Display-mainosmuodoksi. Vaikka mainosformaattien määrä supistuu kolmesta kahteen, pysyvät mainospaikat ennallaan: uusi In-Display-mainosmuoto voidaan kohdistaa sekä YouTube-videoverkostoon että YouTube-hakuverkostoon.

Uudistetun mainosformaatin myötä kohdistusmahdollisuudet YouTuben hakutulossivulle monipuolistuvat; nyt mainontaa voidaan kohdistaa myös muilla tavoilla kuin pelkillä hakusanoilla. Hakutulossivulla näkyminen onkin kannattavaa, sillä YouTube on maailman toiseksi suosituin hakukone. YouTube-mainonnan kehittäminen ei ole jäänyt vain TrueView-tuotetarjooman yksinkertaistamiseen. Muun muassa YouTuben etusivun haltuunotto, Masthead, on monipuolistunut reilun vuoden aikana niin, että Video Masthead -mainoksen voi kohdistaa myös mobiililaitteisiin. Viimeisimpien tietojen mukaan noin 25 % YouTube-käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla, joten tämä on tervetullut uudistus. Myös mainonnan tehokkuuden seurantaa Google Analyticsin kautta on hiljattain parannettu. Nyt Analyticsista löytyy AdWords-tietojen alta oma osionsa TrueView-videokampanjoille, joten YouTube-videomainonnan tehokkuuden seuraaminen sivustoseurannasta on entistä helpompaa.

Entä sitten se YouTube-kanava?

Monet markkinoijat kokevat syystä tai toisesta ongelmalliseksi, että YouTube-mainosvideoita varten täytyy olla kanava. Usein käykin niin, että kanavan sisältönä ovat pelkät videot. YouTube-kanavasta kannattaisi ottaa irti kaikki hyödyt, kun sellainen on tullut viimeistään mainonnan myötä perustettua. Kohtuullisella suunnittelulla ja työpanoksella kanavasta saa personoitua brändin ilmeeseen sopivan. Vähintäänkin kanavan kuvat, ulkopuolelle vievät linkit ja kanavan kuvaus olisi hyvä laittaa kuntoon. Huomiota kannattaa kiinnittää myös videoiden otsikointiin, tekstikuvauksiin ja tageihin, jotta videot nousevat YouTube-hakutuloksissa ja mahdollisesti myös Google-hauissa. YouTube-kanavan ulkoasun personointiin ja oman videosisällön jakamiseen löytyy monia keinoja, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua.

YouTube-kanavaa ei siis kannata mieltää pelkäksi YouTube-mainosspottien varastointipaikaksi, vaan se on olennainen osa monen mainostajan verkkopresenssiä ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Videoiden jakaminen ja tykkääminen sekä kanavien seuraaminen ja tilaaminen ovat nykypäivää, joten säännöllisesti päivittyvällä, kiinnostavalla ja asiakkaiden tarpeita palvelevalla sisällöllä omaa verkkonäkyvyyttä ja asiakkaiden sitoutumista voidaan parantaa merkittävästi.

Viihteellinen ja opastava sisältö kiinnostaa

Ehkä yksi suurimmista mainostajia askarruttavista YouTube-aiheisista kysymyksistä liittyy videoiden sisältöön. Minkälainen sisältö kiinnostaa kuluttajaa? Minkälaisesta videosta voi tulla viraali-ilmiö? Yksittäistä, oikeaa vastausta on mahdotonta antaa, mutta jos tarkastellaan YouTuben nykyistä käyttöä, huomataan, että tiettyjä motiiveja YouTube-videoiden katseluiden takaa voidaan löytää. Yksi merkittävä motiivi on luonnollisestikin itsensä viihdyttäminen – kuuluvathan musiikki ja komedia, hauskoja eläinvideoita unohtamatta, YouTuben katsotuimpiin sisältöihin. Myös tiedonhaku on enenevissä määrin kasvava motiivi YouTube-videoiden katselun taustalla. Yhä useammat ihmiset hakevatkin YouTubesta muun muassa ohjevideoita mitä erilaisimpiin aiheisiin liittyen. Nykypäivän verkostoituneessa maailmassa myöskään sosiaalisuuden merkitystä ei voi unohtaa. Videosisältö toimii monille interaktiivisena vuorovaikutuskanavana, jossa nopea reagointi päivän polttaviin ilmiöihin ja asioihin on arkipäivää.

Mainostajien tulisi siis lähteä miettimään YouTube-sisältöään asiakkaidensa ja YouTube-käyttäjien tarpeiden pohjalta. Mitä YouTubesta videoita etsivät ihmiset oikein hakevat? Mihin ongelmiin asiakkaamme hakevat apua netistä tietoa etsimällä? Näihin kysymyksiin vastaamalla ja videosisältöä tuottamalla ollaan jo hyvän perussisällön alkulähteellä. Lisäpotkua katselumääriin ja huomiokynnyksen ylittämiseen antavat viihteelliset, inspiroivat, tunteita herättävät ja erilaisiin ilmiöihin nopeasti reagoivat sisällöt, joiden leviämiselle mukavaa vauhtia saa muun muassa maksetun näkyvyyden avulla.

Heräsikö kiinnostus? Askarruttaako YouTube-mainonta? Mietityttääkö kanavan perustaminen tai personointi? Vai haluaisitko tietää lisää videosisällöistä ja -strategioista? Ota yhteyttä: anna.hanninen@dagmar.fi.