Dagmar

Tv-mainonnalla hyvät eväät kasvuun (31.5.2001)

Tv-mainonnan kasvun hidastumiseen oli lukuisia syitä. Niitä ja tulevan kasvun eväitä pohti Leena Paananen Alma Median Capital Markets Day -seminaarissa käyttämässään kommenttipuheenvuorossa. Seuraavassa poimintoja puheesta.

Tv-mainonnan kasvun hidastumiseen vaikuttaneita tekijöitä:

? Mainonnan painopiste siirtyi kulutustavaroista palveluihin.

? Lama oli johtanut mainosvälinevalintojen keskittämiseen, kasvu taas hajautti markkinointiponnistelut.

? Taktisen mainonnan osuus kasvoi.

? Fuusioista johtuva kilpailun väheneminen vähensi myös mainontaa.

? Kansainvälisissä kampanjoissa Suomi putoaa usein pois budjettijaossa.

? Tv-mainonnan runsaus heikensi mainonnan huomaamista.

? Kaupallisten rakenteiden muutokset.

Eväitä tv-mainonnan kasvuun:

? Kun mainontaa on vähän, on mainontaan panostaminen taktisesti yhtä tuottoisaa kuin osakkeiden ostaminen silloin, kun niiden hinta on alimmillaan. Valitettavasti mainonnan hinta ei jousta yhtä herkästi alaspäin kuin pörssikurssit.

? Pienenevät budjetit johtavat taas keskittämiseen.

? Yhä useampi mainostaja ymmärtää mainonnan merkityksen yhtä suureksi kuin odotusarvojen vaikutuksen osakekurssiin. Siksi mainosbudjetti ei ole ensimmäinen leikattava. Yritysten johdossa on muutenkin nyt enemmän markkinointilähtöisyyttä kuin tuotantokeskeisyyttä.

? Tv-mainonnan kontaktihinnat ovat Suomessa Pohjoismaiden edullisimmat.

? Kilpailu lisää ohjelmatarjontaa ja tv:n katsomista.

? "Uudet mainostajat" löytävät television: yhteiskunnallinen mainonta, palvelujen mainonta, rekrytointikampanjat

Television kontaktihinnat Pohjoismaissa

Hinnat ovat keskimääräisiä kontaktihintojakeskimääräiselle kampanjalle koko väestössä,spottipituus 30 sek	CPT euroissaRuotsi	17,40Tanska	13,40Norja	21,55Suomi	10,10