Dagmar

Uutta tietoa medioiden päällekkäiskäytöstä (29.8.2002)

Tiistaina julkistettu Intermediatutkimus 2002 kertoo muun muassa eri medioiden päällekkäiskäytöstä mediapäivän aikana. Kun Ullanlinnassa asuva Neiti X seuraa television sinkkusarjaa, hän voi samaan aikaan ihastella aikakauslehden esittelemää syysmuotia ja kuunnella radioaseman hittilistaa.

Tosiasiassa Neiti X seuraa television ohella hyvin harvoin muita medioita. Kaikista maamme 12-69-vuotiaista television katsojista 86 % ei seuraa samanaikaisesti mitään muuta mediaa. Vain 5 % sanoo kuuntelevansa myös radiota.

Radion kuuntelijoista 81 % seuraa vain radiota. Sen sijaan sanoma- ja aikakauslehtien lukijat jakavat useammin huomiotaan muillekin medioille. Yhteen mediaan keskittyneitä on molemmissa ryhmissä reilu puolet.

Sanomalehtien lukijoista 24 % kuuntelee samaan aikaan radiota ja 14 % katsoo televisiota. Aikakauslehtien lukijoista 17 % kuuntelee radiota ja 14 % silmäilee televisiota.

Ilmais- ja noutolehtien lukijat sekä suoramainontaan tutustujat ovat vähiten yhden median ihmisiä: suurin osa seuraa samaan aikaan myös jotain muuta mediaa.

Intermediatutkimuksessa selvitettiin nyt myös tekstiviestien lähettämistä sekä maksullisten tekstiviestipalvelujen käyttöä. Vastaajista 41 % sanoo lähettävänsä vähintään yhden tekstiviestin päivässä. Innokkaimmat tekstaajat ovat, yllätys-yllätys, 12-24-vuotiaita naisia.

Kaikista 12-69-vuotiaista 63 % on käyttänyt maksullisia tekstiviestipalveluja. Suosituimpia palveluja ovat soittoäänet sekä logot.

Vastaajista 39 % oli tutustunut viikon aikana sähköpostitse saapuneeseen suoramainontaan. Perinteiseen suoraan naiset tutustuvat miehiä aktiivisemmin, mutta sähköpostisuorassa tilanne on päinvastainen. Syy johtunee tarjonnasta, sillä perinteistä suoraa tarjotaan enemmän naisille.

Mobiilimainontaan tutustumisessa ei ole sukupuolieroja. Mobiilimainontaan oli tutustunut viikon aikana peräti 34 % vastanneista. Lukuun saattaa vaikuttaa se, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä, mitä mobiilimainonnalla tarkoitetaan.

Vuoden 2002 maaliskuussa tehtyjen haastattelujen mukaan suomalaiset käyttävät eri medioiden seuraamiseen yhteensä 9 tuntia 22 minuuttia. Tästä ajasta 80 % kuluu sähköisten medioiden parissa.

Menetelmämuutoksen vuoksi tämän vuoden Intermediatutkimuksen tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiemmin tehtyjen Intermediatutkimusten kanssa.

Eri medioihin päivässä käytetty aika, minuuteissa (kaikki 12 – 69-vuotiaat)

Televisio 215
Radio 185
Sanomalehdet 48
Kirjat 30
Aikakauslehdet 25
Internet 21
Äänitallenteet 18
Video 10
Ilmais- ja noutolehdet 8
Suoramainonta 2

Lähde: Intermedia 2002, Suomen Gallup Media