Dagmar

Verkkomedian kehitys kuin kaupallisten radioasemien alkutaival (30.5.2002)

Verkkomedioiden kävijämäärät sekä verkkomediamainonnan määrä kasvoivat samaa tahtia vuosina 1997-1999. Vuonna 2000 mainonta kasvoi huimasti, mutta kävijämäärien kasvu alkoi hidastua. Seuraavana vuonna mainonta kääntyi laskuun. Mediajohtaja Tina Wessmanin mielestä verkkomedian kehitys muistuttaa kaupallisten radioasemien tilannetta kymmenisen vuotta sitten.

– Verkkomedioiden kehitys on yllättävän samankaltainen kuin kaupallisten radioasemien kehitys viime vuosikymmenen vaihteessa, vertaa Dagmarin mediajohtaja Tina Wessman. – Radiopuolellakin mainonnan volyymin kasvu kääntyi laskuun muutaman vuoden kuluttua lähetystoiminnan käynnistymisestä.

Wessman puhuu uusien medioiden kuherrusvuosista. Muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen uusi media arkipäiväistyy, jolloin uutuuden hohto ei enää kanna kasvattamaan mainonnan volyymia.

Viime vuosikymmenen vaihteessa myös taloudellinen tilanne oli hyvin samansuuntainen eli taantuma oli alkamassa.

– Kun taloudellinen tilanne kiristyy ja budjetteja leikataan, voivat uudet mediat olla ensimmäisinä tulilinjalla.

Tällä hetkellä radio voi paremmin kuin koskaan. Wessman on tutkinut radion menestykseen vaikuttaneita tekijöitä ja uskoo, että samat avaimet saattaisivat auttaa muitakin uusia mediaryhmiä.

– Yhteinen myyntiyhtiö voi kiihdyttää mainonnan volyymin kasvua, mutta se ei kanna loputtomiin. Uuden uskottavan tekijän tulo markkinoille tai median luonteen muuttaminen saattaa kääntää markat kasvuun.

Wessman kuuluttaa uusien mediaryhmien sisäistä yhteistyötä. Esimerkiksi radion puolella RAB on tehnyt paljon hyvää työtä radion etujen ja mahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseksi. Tuon työn hedelmistä saavat nyt nauttia kaikkia radioasemat.