Janina Merenheimo

Liikkuvalle kuvalle nousee jatkuvasti uusia jakelualustoja. Markkinoijalle ne tarjoavat yhä uusia mahdollisuuksia markkinoinnin vaikuttavuuden kasvattamiseen ja aidosti asiakaslähtöisiin toteutuksiin. Videoiden parissa viihdytään, mutta yhtä lailla niitä käytetään myös hyötytarkoituksiin, kuten tiedon tai ohjeiden saamiseen. Esimerkiksi kosmetiikka-alalla  on otettu hienosti haltuun videot opastamisen ja sisällön muotona. Myös monissa verkkokaupoissa videoilla on kasvava rooli tuote-esittelijöinä.

Videostrategialla tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista tapaa hyödyntää kaikki relevantit liikkuvan kuvan alustat kohderyhmään vaikuttamiseksi. Videostrategia räätälöidään tavoitteiden, kohderyhmän ja resurssien mukaan. Olipa kyse useammasta eri videoversiosta tai saman materiaalin kevyestä varioinnista, monikanavaisuus tuo kampanjaan kustannustehokkaasti lisäpeittoa tai -toistoa. Vaikka yhteismitallista järjestelmää ei vielä ole, saatu lisätavoittavuus on noin 10 prosentin luokkaa. Muun muassa Facebook myy videomainontaa tv:n ostotavoilla, ja kaikilla videoalustoilla on omat katsojaprofiilinsa ja katseluaikansa; monikanavaisten ratkaisujen avulla liikkuvan kuvan kohtaamispisteitä voidaan siis rakentaa läpi koko päivän.

Ota erilaiset alustat ja niiden käyttötavat huomioon jo suunnitteluvaiheessa

Videoiden jakelualustoja on jo monia kymmeniä, ellei satoja, ja pintojen koko vaihtelee pienestä mobiiliruudusta kauppakeskusten seinän kokoisiin diginäyttöihin. Siksi eri alustoissa toimivat erilaiset ratkaisut:

  • Jos käytät samaa mainosaineistoa kuin televisiossa, huomioi erikokoiset näytöt esimerkiksi tekstin koossa – tekstin tulee olla luettavaa myös pienemmällä ruudulla.
  • Käytä ääntä huolella. Kun kävijä on netti-tv-ympäristössä, hänellä on varmasti koneellaan myös äänet päällä. Äänen käyttö vaikuttaa ratkaisevasti mainoksen tunnelmaan.
  • Jos haluat, että käyttäjät klikkaavat videotasi, aktivoi heitä tekemään niin.
  • Käytä selkeää viestiä. Kävijät kyllästyvät nopeasti, joten videon on hyvä olla”koukuttava” – ensimmäisten sekuntien jälkeen katsojalle pitää antaa syy jatkaa mainoksen katsomista.
  • Jos mahdollista, varioi viestiä alustan mukaan. Videoilla on erilaisia tavoitteita ja käyttömotiiveja esimerkiksi elokuvateattereissa, sosiaalisessa mediassa ja POS-materiaaleissa.
  • Mitä varhaisemmassa vaiheessa tiedät eri jakelukanavat, sitä paremmassa neuvotteluasemassa olet myös käyttöoikeuksien suhteen.

Määrittele kanaville roolit ja tavoitteet, ja mittaa niiden onnistumista

Videostrategian suunnittelu lähtee tavoitteista sekä kohderyhmän käyttäytymisen ymmärtämisestä. On mietittävä mitä, miksi ja milloin videota käytetään ja kuinka vastataan katselun erilaisiin motiiveihin. Videostrategiassa määritellään parhaat kohtaamispisteet ja tarjotaan kohderyhmää puhutteleva sisältö oikeassa muodossa jokaisessa kohtaamispisteessä.

Digin puolella kaikki on mitattavissa, kunhan se mitä mitataan, on määritelty tavoitteiden ja median roolien mukaisesti. Tulosten perusteella online-videoiden rooli digikampanjoissa on usein pitkäaikaisempaa brändimittareihin vaikuttamista kuin suoraan myyntiin ohjaavaa. Taktisemmassa kampanjoinnissa muut mainosmuodot toimivat usein tehokkaammin. Tämä kannattaa muistaa mittareita asetettaessa.

Vaikka online-videoiden ja erityisesti mobiilivideoiden käyttö kasvaa jatkuvasti, on televisio edelleen kustannustehokkain tapa tavoittaa videolla isot massat. Online-video taas on omassa luokassaan interaktiivisuudessa ja mitattavuudessa. Online-videon ja tv-mainonnan yhdistelmillä saadaan kohderyhmistä riippuen rakennettua tavoittava videomarkkinoinnin kokonaisuus.

Videomainonta kehittyy jatkuvasti niin yhteismitallisuuden kun kohdentamismahdollisuuksien myötä. Samalla kuluttajien mediakäyttöön liittyvä murros jatkuu: videosisältöjen kulutus siirtyy yhä enemmän mobiiliin ja tabletteihin. Oma videostrategia auttaa ottamaan tehot irti liikkuvan kuvan jatkuvasti laajentuvista ja monimuotoistuvista mahdollisuuksista.

Videofaktaa

  1. Liikkuvalla kuvalla tavoitetaan tehokkaasti kaikki ikäryhmät. Nuoret katsovat lineaarista tv:tä lähes puolet vähemmän kuin 25–44-vuotiaat ja 73 % vähemmän kuin 45–64-vuotiaat. Heidät tavoittaa tehokkaammin esimerkiksi videoverkostoissa tai YouTubessa, jonka 2,2 miljoonasta viikkokäyttäjästä 57 % on alle 40-vuotiaita. Monipuolisella kanavastrategialla saadaan maksimoitua tavoittavuus.
  2. Eri kohtaamispisteissä toimivat erilaiset mainosformaatit; toimivin viestin pituus, interaktiivisuuden taso ja pinnan koko vaihtelevat. Videostrategia kartoittaa ja valjastaa kohtaamispisteet viemään viestiä käyttömotiivien mukaan.
  3. Videostrategia rakennetaan aina osaksi suurempaa kokonaisuutta, sisältöstrategiaa ja markkinoinnin strategiaa. Taitavasti rakennetun videostrategian avulla videotuotannot voidaan suunnitella kustannustehokkaasti ja kohderyhmien kohtaamisista saadaan entistäkin vaikuttavampia.