Dagmar

Sponsoroinnin lasku taittumassa

Helmi-maaliskuussa 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan Mainostajien Liiton jäsenyrityksistä suurin osa aikoo panostaa sponsorointiin saman verran kuin aiemminkin. Vastaajista 14 prosenttia suunnittelee panostuksen kasvattamista, lisäys on keskimäärin 20 prosenttia.

Tutkimukseen osallistuneet yritykset käyttävät sponsorointisopimuksiin keskimäärin 280 000 euroa ja sponsoroinnin hyödyntämiseen 140 000 euroa.

Sponsorointikakusta jaetaan urheiluun keskimäärin 61 prosenttia, kulttuurille lohkeaa 16 prosenttia ja loput sijoitetaan muihin kohteisiin.

Tänä vuonna erityisesti urheilun osuutta aiotaan karsia, samoin yhteistyö yksittäisten taiteilijoiden kanssa on vähenemässä. Nyt mainostajat suhtautuvat positiivisimmin yhteiskunnallisten ja ympäristökohteiden, sosiaalisten kohteiden sekä koulutuksen ja kasvatuksen sponsorointiin.

Mitattavia tavoitteita

Mainostajat ovat ryhtyneet asettamaan sponsoroinnille mitattavia tavoitteita; sponsorointitutkimuksia tehdään entistä enemmän.

Tuoreessa selvityksessä taide-, urheilu- ja viihdetapahtumat saivat eniten mainintoja tavoitteiden saavuttamisesta tai ylittämisestä. Sen sijaan yksilö- ja joukkueurheilun sekä taidelaitosten kanssa tehdyssä yhteistyössä paljastui eniten tavoitteiden alittumista.

Tarinapeliä – Sponsorin käsikirja

Systemaattista tutkimustoimintaa peräänkuuluttaa myös tuore Tarinapeliä – Sponsorin käsikirja, jonka Suomen Urheilumuseosäätiö on kustantanut yhteistyössä Mainostajien Liiton kanssa. Erkki Alajan ja Christina ”Mikaelin sisko” Forssellin kirjoittama teos esittelee yleiskatsauksen, asiantuntijanäkemysten ja esimerkkien lisäksi käytännön toimintaohjelman, joka opastaa yksityiskohtaisesti, mitä missäkin vaiheessa tulee tehdä.