Dagmar

Uusimman b-to-b Marketing Priorities and Plans –tutkimuksen mukaan tärkeimmät panostuskohteet ovat edelleen uusasiakashankinta, brändin tunnettuuden kehittäminen ja asiakasuskollisuuden ylläpitäminen. Markkinointikanavista suurin kasvu suuntautuu jälleen digitaalisiin kanaviin, mutta pelkkään digitaaliseen mediaan ei uskota.

– Iso haaste niin mainostajille kuin medioillekin on medianäkyvyyden integrointi ja kanavien roolittaminen, toteaa Heli Torvinen. – Mainostajat haastavat yhä enemmän medioita tarjoamaan selkeästi integroidumpia ratkaisuja. Mediat ovatkin tarttuneet haasteeseen ja esimerkiksi The New York Times on yhdistänyt printti- ja verkkomyyntinsä tehostaakseen kanavariippumatonta myyntiään.

Asiakkaiden valta kasvaa

Omien verkkopalvelujen kehittämiseen panostetaan edelleen vahvasti.

– Digitaaliset kanavat ovat nousseet niin tärkeiksi tietolähteiksi hankintaprosessissa, että markkinoijat ovat suorastaan pakotettuja tarjoamaan aktiivisille asiakkailleen kanavia keskustella, ottaa kantaa ja hakea tietoa sellaisessa muodossa kuin asiakkaat haluavat. Esimerkiksi videoiden käytön uskotaan edelleen lisääntyvän vahvasti. Mielenkiintoista on myös voimistunut usko mobiilimarkkinoinnin kasvuun: vuoden 2008 uskotaan olevan lopultakin läpimurtovuosi mobiiliratkaisuille.

– Toinen näkökulma on löydettävyyden varmistaminen. Hakusanamarkkinointi ja sähköiset hakemistot kasvavat edelleen, kun verkossa tarjottava tietomäärä paisuu.

Merkille pantavaa on myös sosiaalisten medioiden hyödyntäminen markkinoinnissa. Lähes 20 prosenttia mainostajista kertoo jo käyttäneensä sosiaalisia medioita omassa markkinoinnissaan ja kiinnostus on vahvassa kasvussa. BBDO:n New Yorkin toimitusjohtaja, John Osborn, ennustaa Facebookin tapaisten sosiaalisten verkostojen muodostavan jatkossa tärkeän väylän b-to-b-markkinoijille – erityisesti kun halutaan vaikuttaa kohderyhmiin emotionaalisella tasolla.

– Suomessakin esimerkiksi Uratie on hyödyntänyt hauskalla ja koukuttavalla tavalla Facebookin verkostoja tarjoamalla mahdollisuuden antaa feikki-titteleitä tuttavilleen. Samalla toki ohjataan kiinnostuneet tarkastamaan mahdollisuus muuttaa myös tosielämän titteleitä Uratien rekrytointipalvelujen kautta.

Going Green vaihtuu sanoista teoiksi

Ekologinen lähestyminen (green marketing) on hiipinyt mukaan yritysten markkinointiviestintään, mutta sen todellinen esiinmarssi on vasta alkamassa. Monet merkittävät yritykset ovat jo ottaneet ekologiset asiat vahvasti mukaan paitsi markkinointiviestintäänsä myös liiketoimintastrategioihinsa.

Esimerkiksi General Electric on kiteyttänyt liiketoimintastrategiaansa termin ”ecomagination”, joka kattaa ympäristöystävälliset tuotteet ja tuotantomenetelmät, mutta kertoo samalla yrityksen sitoutumisesta ympäristöasioille. Myös muut isot mainostajat, kuten kemikaalijätti Dow,  Siemens ja Boeing, ovat ottaneet ympäristöasiat omakseen.

– Ympäristönäkökulma tarjoaa mainostajille hyvän mahdollisuuden kehittää viestintäänsä emotionaaliseen suuntaan sekä rakentaa brändeilleen uutta, syvempää merkitystä. Mutta kuten Henriikki Tikkanen totesi Kauppalehden kolumnissaan 14.1., ilman todellista sisältöä ja sitoutumista ekologisuus jää vain sanahelinäksi eikä riitä brändin rakennusaineiksi. Ilman todellista substanssia ei siis tässäkään synny pysyvää jälkeä.

Markkinointitoimintojen kehittäminen > ROI

Yhdeksi markkinointijohdon suurimmista kehitysalueista on nousemassa markkinoinnin kokonaisvaltaisen toiminnan ja tehokkuuden parantaminen. Kyse on laajemmasta asiasta kuin viime vuosina kärkisijoilla keikkunut markkinointi-investointien vaikuttavuuden lisääminen eli ROI.

Markkinoinnin kehittämiselle asetetaan kovia odotuksia. Tavoitteena on markkinoinnin ja myynnin tiukempi linkittäminen ja markkinoinnin päätöksentekovallan ulottaminen perinteisen 4P-ajattelun mukaisesti myös hinnoitteluun ja jakelukanavaratkaisuihin. Markkinoinnilta odotetaan erityisesti näkemyksiä ja tarkempaa markkinoiden ja mahdollisuuksien analysointia. Työkaluja pitäisi kehittää niin asiakastiedon parempaan hallintaan kuin analysointiin.

Torvisen mukaan nämä odotukset näkyvät myös Suomessa jo nyt.

– Tämä näkyy muun muassa siinä, että markkinoijat kohdistavat yhä tiukempia odotuksia myös partnereille. Haetaan kumppaneita, joilla on kykyä ja osaamista auttaa näissä vaatimuksissa sekä tarjota niihin työkaluja. Yksi hyvä esimerkki on tutkimukset ja niiden hyödyntäminen. Tutkimustietoa on yllin kyllin, mutta analysointiin ei ole viljalti aikaa. Ja mikä onkaan tutkimuksen arvo ilman johtopäätöksiä?

Lähteet:
Btob Online 10.12.2007
2008 Marketing Priorities and Plans