22.08.2019 / Vaikuttajamarkkinointi

Kaupallisen yhteistyön läpinäkyvyys puhutti Tubeconissa

Läpinäkyvä kaupallisen yhteistyön merkitseminen on yksi tärkeimmistä elementeistä onnistuneessa vaikuttajamarkkinoinnissa. Kuka on vastuussa merkintöjen oikeellisuudesta ja miksi kaupallisen yhteistyön merkitseminen on tärkeää? Muun muassa näitä asioita pohdittiin Tubecon Industry Day -ammattilaistapahtumassa 16.8.2019. Tilaisuudessa puhui myös Dagmarin strategi Salla Erkkilä.
Author

Salla Erkkilä

Strategi Dagmar Stories -yksikössä. Vankka kokemus vaikuttajamarkkinoinnista. Konseptoi ja kehittää vaikuttajamarkkinointia tavoitteenaan tehdä vaikuttajamarkkinoinnista strateginen ja tuloksellinen osa brändien markkinointiviestintää. Vapaalla nostelee raskaita painoja ja syö hyvin.

 

 

Econsultancyn (2018) tutkimuksen mukaan yksi kuluttajien suurimmista huolenaiheista vaikuttajamarkkinoinnissa on riittävä läpinäkyvyys. Epäselvät merkinnät vähentävät vaikuttajien luotettavuutta – selkeästi merkitty kaupallinen yhteistyö vankistaa sitä.

Läpinäkyvyys on äärimmäisen tärkeää kaikessa markkinoinnissa; kuluttajan täytyy saada itse arvioida, miten suhtautuu mainossisältöön. Vaikuttajamarkkinoinnissa erityishaasteen tuo sen muoto: kaupallisessa yhteistyössä tuotetut sisällöt ovat samankaltaisia kuin muu vaikuttajien sisältö – parhaimmillaan juuri siksi vaikuttajamarkkinointi toimii. Koska kaupallista sisältöä on haastavaa erottaa muusta, tulee läpinäkyvään merkitsemiseen kiinnittää erityisen suurta huomiota.

Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselta selkeät ohjeet

Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen (KKV) julkaisi ennen kesää uuden linjauksensa Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa (2019). Linjaus tuo kaivattua selkeyttä vaikuttajamarkkinoinnin merkitsemiseen ja antaa hyvät ohjeet merkintöihin eri kanavissa esimerkkikuvien kera.

Varsinaisia uusia linjoja on ohjeistuksessa varsin vähän. Kuluttajansuojalain peruslinjaus markkinoinnin tunnistettavuudesta pätee edelleen: markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Täsmennyksenä muistutetaan, että kaupallisen kytköksen on käytävä ilmi selkeästi heti sisällön alussa kanavasta ja esitystavasta riippumatta.

Markkinoija on viime kädessä aina vastuussa mainonnan läpinäkyvyydestä, näin myös vaikuttajamarkkinoinnissa. Myös vaikuttaja on tilivelvollinen omille seuraajilleen tuottamastaan sisällöstä. Lisäksi vaikuttajamarkkinointia suunnittelevat ja välittävät tahot ovat avainasemassa huolehtimassa läpinäkyvän vaikuttajamarkkinoinnin toteutumisesta.

Näin merkitset kaupallisen yhteistyön oikein

Kanavasta ja esitystavasta riippumatta sisällön alkuun lisätään selkeästi erottuvalla tavalla:

Kaupallinen yhteistyö: Mainostaja X tai Mainos: Mainostaja X

  • Kiinnitä huomiota merkinnän selkeyteen ja erottuvuuteen muusta sisällöstä.
  • Lisää merkintä kaikkiin sisältöihin (esim. jokainen yksittäinen Instagram Stories -julkaisu).
  • Sovittu sisällön julkaiseminen on aina kaupallista yhteistyötä, vaikka vaikuttaja saisi palkkioksi tavaran tai palvelun.

Lisää aiheesta