Anna Salo

Ensimmäisen päivän perusteella tehtyjä havaintoja voi summata vaikkapa seuraavasti:

Big datasta käytävä keskustelu on toisaalta hypetystä valtavista mahdollisuuksista, mutta hyviä käytännön toteutuksiakin esiteltiin ison ja vähän pienemmänkin datan käytännön sovelluksesta markkinoinnissa ja laajemmin liiketoiminnassa. Mielenkiintoinen esimerkki löytyi mm. telco-puolelta, jossa yhdistämällä olemassa olevaa asiakasdataa asiakaspalveluun tulevien puheluiden audiodataan oli pystytty rakentamaan malli, joka ennustaa asiakastyytymättömyyttä ja jonka avulla asiakaschurnia pystyttiin selvästi pienentämään. Toinen kiinnostava esimerkki oli eBaylta: he ovat mallintaneet käytettyjen autojen myyntikuvia ja pystyvät tänä päivänä ennustamaan auton myyntiajan kuvan perusteella: mm. kuvakulma, kuvan säätila, automalli ja kuvan ”photoshoppauksen aste” vaikuttavat myyntiaikaan.
Big datan osalta pitkälle päästään jo olemassa olevan tiedon uudelleen jäsentelyllä ja paremmalla hyödyntämisellä: useammassakin puheenvuorossa nostettiin esiin perusasioiden toimivuuden varmistaminen. Tiedämmehän nyt mitä dataa esimerkiksi webanalytiikasta saadaan, miten hyödynnämme sitä, ja onhan varmistettu että se pitää paikkaansa?
Esiin nousi monessa yhteydessä termi ”intelligent search”, jolla viitataan työkaluihin, joilla yrityksen datamassat  voidaan tehdä helpommin löydettäväksi joko suoraan asiakkaille tai yritysten työntekijöille asiakaspalvelussa hyödynnettäväksi. ”Search that works is needed”. Esimerkki löytyi pankkisektorilla jossa tällä tavalla oli pystytty merkittävästi parantamaan asiakkaiden taloudellisen neuvonnan tasoa puhelinpalvelussa.
Mobiilipuolella puhuttiin paljon mm. mCommercesta ja mSEOsta, eli entiset e-alkuiset termit voidaan ja tulee kääntää tänä päivänä m-termeiksi. 2013 mobiilioptimoituminen ja mobiililöydettävyys on must.
UK:ssa mobiilimainonnan kasvuluvut ovat tänä vuonna todella kovia ja markkinassa on toimijoita, jotka yrittävät saada mobiilimainontaa helpommin lähestyttäväksi ja hallittavaksi mainostajille. Tänä päivänä kokonaiskuva operaattoreiden, palveluiden, ostokanavien, mainosmuotojen ja mittaamisen saralla on vielä sekava ja toimiala kaipaa standardeja.
Internet World 2013, päivä 2
Internet World 2013, päivä 3