Dagmar on näkemyksellinen ja tuloksellinen markkinointitoimisto

Asiakkaittemme tukena on kattava valikoima markkinoinnin asiantuntijapalveluja. Analytiikasta, tekoälyn hyödyntämisestä ja liiketoiminnan kehittämisestä aina inspiroivien sisältöjen suunnitteluun, digitaalisten kanavien tajuun ja projektien tehokkaaseen hallintaan.

Osaamistamme arvostetaan. Nousemme vuodesta toiseen alan mainetutkimuksien kärkeen. Meitä kiitetään tuloksellisuudesta, asiakkaidemme toimialojen ymmärtämisestä, digitaalisuudesta, modernista markkinointiosaamisesta ja vastuullisuudesta.

Joukkueessamme on yli 170 markkinoinnin erikoisosaajaa. Rakennamme heistä vahvan täsmätiimin kunkin asiakkaamme tarpeeseen. Kanssamme pysyt aina ajan tasalla, maan parhaiden asiantuntijoiden seurassa.

 

Dagmar yrityksenä

Menestyksemme perustuu osaamisen jatkuvaan, systemaattiseen kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Seuraamme alan muutossuuntia globaalisti ja ennakoimme tulevaa valmistautumalla hyvissä ajoin myös huomisen palveluihin. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin.

Meitä ohjaavat Dagmarin vahvat arvot, jotka näkyvät arjessamme. Rohkeus on uskallusta uudistua. Innostus on uteliaisuutta, heittäytymistä, uusien mahdollisuuksien näkemistä. Näkemyksellisyys on tulevaisuuden asiantuntijuuden rakentamista yhdessä. Vastuullisuus on sitä, että jokainen dagmarilainen kantaa vastuuta niin omasta työstään ja osaamisestaan kuin työkaverin hyvinvoinnista ja asiakkaan edusta.

Dagmar on perustettu vuonna 1973. Olemme osa Salomaa-yhtiöryhmää.

Dagmariin kuuluvat tiedolla johdettuun markkinointiin keskittynyt Dagmar Drive sekä sisältöihin keskittynyt Dagmar Stories – tutustu niihin!

Mittakaavamme on globaali. Kumppaninamme on maailman suurin mediatoimistoryhmittymä, Publicis Media.

Dagmar lukuina

Dagmarin liikevaihto kasvoi tilikaudella 2016-2017 134,4 miljoonaan euroon ja myyntikate 14,4 miljoonaan euroon. Myyntikatteen 10,8 %:n kasvua vauhdittivat viime tilikaudella lanseeratut yksilöt, Dagmar Stories ja Dagmar Drive. Liikevoitto nousi 2,7 miljoonaan euroon.

Investoimme tilikaudella edelleen osaamisen ja palvelutarjonnan laajenemiseen. Sisällöntuotantoon keskittynyt yksikkö, Dagmar Stories, työllisti 19 ammattilaista ja Dagmar Drive, analytiikka-, tutkimus- ja teknologiakonsultointiin keskittyvä yksikkö, 24 asiantuntijaa.

Myyntikatteen kasvun taustalla on yksiköiden voimakas kasvu. Vahvaa asemaamme alalla kuvaa se, että Dagmar nousi tunnettuudeltaan ja maineeltaan Suomen arvostetuimmaksi markkinointialan toimistoksi M&M Maine 2016 -selvityksessä.

2017 Muutos-% 2016 Muutos-% 2015
Liikevaihto (milj. €) 134,4 4,9 128,1 1,7 126
Myyntikate (milj. €) 14,4 10,8 13 9,5 11,8
Liiketulos (milj. €) 2,7 17,4 2,3 3,0 2,2
Omavaraisuusaste (%) 50 52 58
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 141,0 -0,7 142 6 134