Asiakasymmärrys

Asiakasymmärrys tarkoittaa syvällistä tietoa ja ymmärrystä asiakkaista: heidän tarpeistaan, toiveistaan, käyttäytymisestään, mieltymyksistään, ostoaikeistaan ja -päätöksistään. Asiakasymmärrykseen kuuluu tietoa asiakkaiden demografisista tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta ja sosioekonomisesta asemasta.

Asiakasymmärrys on olennainen osa markkinointia, myyntiä, tuotekehitystä ja asiakaspalvelua. Se auttaa yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaampia markkinointistrategioita, kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin, ja parantamaan asiakaskokemusta.

Asiakasymmärrystä voidaan kerätä monilla eri tavoilla, kuten:

 • Asiakastutkimukset ja -kyselyt
 • Haastattelut ja fokusryhmät
 • Asiakaspalaute ja arviot
 • Analysoimalla asiakkaiden online-käyttäytymistä ja -toimintaa
 • Analysoimalla asiakastietoja ja ostohistoriaa

Vain kattavan asiakasymmärryksen avulla voit varmistua siitä, että paljon ponnisteluja vaativat markkinointitoimenpiteesi kohdentuvat oikealle yleisölle, järkevässä paikassa ja parhaaseen mahdolliseen aikaan. Asiakasymmärryksen avulla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja parantaa liiketoimintansa tuloksia.

Markkinointi elää jatkuvassa murroksessa alati kiihtyvällä vauhdilla. Ilman asiakasymmärrystä kadotat mahdollisuuden mukautua kohderyhmäsi muuttuviin mieltymyksiin tai markkinasi myllerryksiin – samalla kun kilpailijasi kaasuttavat ohitsesi. Vain asiakasymmärrykseen panostava markkinoija kykenee säilyttämään kilpailukykynsä ja tunnistamaan uudet kasvun mahdollisuudet, jotka voivat nostaa päätään yllättävissäkin paikoissa.

Palveluitamme asiakasymmärrykseen liittyen mm.:

 • Asiakassegmentointi, asiakasinsight
 • Asiakaspolut
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Asiakasdatan käsittely
 • Organisaation asiakasymmärryksen kouluttaminen
 • Asiakaslähtöisten sisältöjen tekeminen

Tutustu asiakasymmärryksen palveluihimme ja näkemyksiimme!