Tulevaisuusajattelu yrityksissä

Tulevaisuusajattelu on tiedon ja ajattelun menetelmä, joka pyrkii ymmärtämään, analysoimaan ja ennakoimaan tulevaisuuden kehityssuuntia. Se laajentaa kyvykkyyttämme ymmärtää, mitä ympärillämme tapahtuu, ja se perustuu kykyyn tulkita nykyisiä signaaleja ja trendejä sekä arvioida niiden vaikutuksia tuleviin tapahtumiin.

Tulevaisuuteen valmistautuneet yritykset ovat tutkimusten mukaan keskimäärin 33 % tuottavampia ja kasvavat 200 % nopeammin. (Lähde: Rohrbeck & Kum 2018)

Parhaimmillaan tulevaisuusajattelu yrityksissä on säännöllinen ja systemaattinen osa organisaation toimintaa, johon osallistetaan mahdollisimman laaja joukko yrityksen työntekijöitä. Se vaatii uteliasta mieltä, signaalien havainnointia erilaisista lähteistä ja niiden yllättävääkin yhdistämistä kokonaiskuvan ja erilaisten skenaarioiden luomiseksi sekä niihin reagoivien toimintamallien kehittämiseksi.

Autamme yritystäsi tulevaisuusajattelun kehittämisessä

Autamme yritystäsi tulevaisuusajattelun kehittämisessä

Olettepa jo aloittaneet tulevaisuustyön tai aloittamassa sitä, me autamme teitä johtamaan tekemistä ja jalkauttamaan sitä koko organisaatioon.

  • Koulutamme johtoanne ja organisaatiotanne
  • Inspiroimme ja luomme kanssanne erilaisia skenaarioita
  • Fasilitoimme tiimistänne konkreettisia ratkaisuehdotuksia
  • Luomme kanssanne tulevaisuusstrategian yrityksellenne

DaguTalks: Tulevaisuusajattelu apuna yrityksen kehittämisessä

Tulevaisuusajattelu on parhaimmillaan jatkuva, systemaattinen prosessi, joka luo pohjan erilaisille muuttuville skenaarioille. Se tuo varmuutta epävarmuuden keskelle – voimme jo ennalta nähdä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tapahtuvaksi, emmekä tule yllätetyiksi ”housut kintuissa”.

Tulevaisuusajattelu siirtää strategisen näkökulman muutamasta vuodesta pidemmälle – se tuo yritysten strategiaan ennakoinnin luoden useita vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Yrityksen visiota pohditaan poliittisen, ekonomisen, sosiaalisen, teknologisen, ekologisen ja lainsäädännön kehityksen kautta. Haastaen aiempia olettamuksia siitä, mihin suuntaan oma liiketoiminta on kehittymässä.

Tulevaisuusajattelu on myös tärkeä osa innovointia, ja hyvä pohja asiakaslähtöisille toimintatavoille. Se lisää yrityskulttuuriin ketteryyttä ja resilienssiä kohdata muutoksia.

Tulevaisuus ei vain tapahdu meille, vaan voimme vaikuttaa siihen

Keskeistä on ymmärrys siitä, että tulevaisuus ei vain tapahdu meille, vaan me voimme vaikuttaa siihen millaiseksi tulevaisuus meille kaikille muodostuu. Tulevaisuus muotoutuu omien valintojemme, tekemistemme ja kokeilujemme kautta. On tärkeä myös muistaa, että tulevaisuusajattelu ei ole ennustamista! Tulevaisuusajattelu sen sijaan tarjoaa välineitä ennakointiin ja skenaarioiden laadintaan, perustuen todellisiin nykyhetken signaaleihin jotka antavat viitteitä tulevaisuudesta.

Tulevaisuustyön tavoitteena on löytää yrityksen toiminnalle suotuisat skenaariot ja kehittää step-by-step toimintamallit niiden vahvistamiseen – samalla voidaan tunnistaa myös epäsuotuisia skenaarioita, joiden toteutuminen on kriittistä pyrkiä estämään varhaisessa vaiheessa.

”Yksi inspiroivimpia kaksituntisia korona-aikana. Juuri tämän kaltaisia keskusteluja on jäänyt kaipaamaan toimistoarjessa ❤. ”

”Kiitos, huikean mielenkiintoista ja todella tärkeää aivojumppaa, jotta kanavat aukeaisivat muuhunkin innovointiin työssämme.”

”Mukava kuulla muidenkin ajatuksia, koska välillä tuntee olevansa liikaa ”omassa” skenessä ettei osaa huomata muita signaaleita.”

Sitaatteja tulevaisuustyöpajoihimme osallistuneilta
Kuuntele aiheen podcasteja

Kuuntele aiheen podcasteja

Asiantuntijamme keräsivät kuumimmat, kiinnostavimmat ja tulevaisuuskestävyyttä eri näkökulmista pyöritteleviä podcast-vinkkejä kuunneltavaksesi Spotifyhin.

Tutustu ja inspiroidu!

Asiantuntijamme tulevaisuusajattelun tukena

johanna pekari client director.

Johanna Pekari

Client Director

johanna.pekari@dagmar.fi

+358505952116

Ville Fredrikson

Lead Strategist, Digital Transformation & Metaverse

ville.fredrikson@dagmar.fi

+358405186764

Petteri Kalaoja

Martech Strategist

petteri.kalaoja@dagmar.fi

+358400996507

Leena Kivioja

Director, Sustainability and Lead Strategist

leena.kivioja@dagmar.fi

+358503541147

Tarjouspyyntö

* merkityt kentät ovat pakollisia

Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 10 MB.

    Max 1 viesti kuukaudessa, noin 5 minuuttia tuoreita näkemyksiä, uutisia ja katsauksen toimialamme oleellisiin keskusteluihin.

    Kun lähetät viestin, olemme sinuun pikaisesti yhteydessä. Pidämme huolta tiedoistasi tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.