Markkinoinnin tuloksellisuus

Kun tavoitteesi on tuloksellinen markkinointi, autamme vuosikymmenten kokemuksella kirkastamaan tavoitteitasi, lisäämään markkinoinnin tehoa, toteuttamaan toimenpiteitä tehokkaasti, johtamaan tiedolla ja varmistamaan halutun tuloksen syntymisen.

Tuomme tiimiisi kokeneita analyytikoita ja kuluttajakäyttäytymisen tutkijoita, osaavia SEO- ja sisältöspesialisteja sekä teknologiaosaajia. 

Markkinoinnin tehostaminen

Myynnin mallinnuksilla ja data science -palveluillamme varmistamme reaaliaikaisen tulosten todentamisen.

Strateginen konsultointi

Yritys saavuttaa pitkäkestoisia tuloksia, kun se kehittää strategista johtamista ja tulevaisuuskestävyyttä sekä varmistaa, että se toimii vastuullisesti.

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

Brändin kehittäminen ja osaava kohtaamissuunnittelu saavat kohderyhmän toimimaan halutulla tavalla.

Markkinointiteknologiat

Osaavat teknologiakonsulttimme auttavat varmistamaan, että dataa kerätään oikein ja että siihen liittyviä tuloksia voidaan seurata sekä todentaa helposti.

Kasvumarkkinointi

Autamme verkkokauppatoimijoita saavuttamaan uudenlaisia tuloksia verkkomyynnin kehittämisen avulla.

Markkinatutkimus ja insight

Tutkimustiimimme auttaa tehostamaan markkinoinnin tuloksellisuutta määrällisten ja laadullisten menetelmien avulla. Lähtökohtamme kaikessa tekemisessä on strateginen: tutkimuksen ja siitä johdetun insightin tuottaminen lähtee asiakkaan liiketoiminnan tarpeista.

Markkinoinnin tuloksellisuutta peilataan liiketoimintatavoitteisiin

Markkinoinnin tuloksellisuudella tarkoitetaan markkinointitoimenpiteiden vaikutusta yrityksen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen. Tällä viitataan siihen, miten hyvin markkinointistrategia ja -toimenpiteet tuottavat haluttuja tuloksia, kuten myynnin kasvua, bränditietoisuuden lisääntymistä, uusien asiakkaiden hankintaa tai asiakasuskollisuuden parantamista.

Markkinoinnin rooli ja yhteys yrityksen koko liiketoimintaan on osoitettavissa vain kokonaisvaltaisen mittaamisen ja tutkimisen kautta. Kerätty tieto auttaa meitä ennustamaan ja perustelemaan tarvittavat markkinointi-investoinnit sekä osoittamaan toimenpiteiden tuloksellisuuden. 

Antti Kallio, CBO, Dagmar

Markkinoinnin tuloksellisuuden arvioimiseksi käytetään erilaisia mittareita, kuten KPI-indikaattoreita (Key Performance Indicators), jotka voivat vaihdella yrityksen tavoitteiden ja toimialan mukaan. Markkinoinnin tuloksellisuus ei perustu ainoastaan näkyvyyden lisäämiseen, vaan kykyyn käyttää dataa ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja muokata markkinointistrategioitamme vastaamaan näihin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Voimmeko auttaa? Ota yhteyttä!

Antti Kallio

Chief Business Officer – Data, Insight and Technology

antti.kallio@dagmar.fi

+358405298069

Ilkka Keskiväli

Lead Strategist, Advanced Analytics

ilkka.keskivali@dagmar.fi

+358408618967

Jussi-Pekka Kettunen

Head of SEO

jussi-pekka.kettunen@dagmar.fi

+358505330070

Kirsi Laakso

Customer Insight Director

kirsi.laakso@dagmar.fi

+358503463481

Emma Lehtovaara

Business Director

emma.lehtovaara@dagmar.fi

+358406637741

Tomi Suojoki

Chief Business Officer

tomi.suojoki@dagmar.fi

+358407795857

Miikka Rahikainen

Martech Director

miikka.rahikainen@dagmar.fi

+358415062689

Heikki Pieniniemi

Chief Business Officer – Digital Sales

heikki.pieniniemi@dagmar.fi

0407173462