Myynnin kasvattaminen

Myynnin kasvattaminen lähtee myyntipotentiaalin tunnistamisesta. Haetaanko myyntiä lisä- ja ristiinmyynnistä nykyasiakkaille, onko tarkoitus laajentaa asiakaskuntaa nykyisellä tuote- tai palveluvalikoimalla vai tavoitellaanko kokonaan uudenlaisia asiakasryhmiä lanseeraamalla jotain uutta?

Olemme kumppanisi myynnin kasvattamisessa. Meiltä löytyy osaamista asiakasymmärryksestä
markkinoinnin strategisiin valintoihin ja myynnillisten onnistumisten todentamisesta
arjen operoinnin tehostamiseen.

Tutkimukset

Tutkimukset ja niistä luotava näkemys toimivat myynnin kasvun mahdollistajana. Laadullisten ja määrällisten tutkimusten avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi myyntiprosessin nykytilaa, asiakaskokemusta ja myyjien näkemystä myyntiprosessista.

Kehittynyt analytiikka

Asiakasymmärrys toimii pohjana myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa asiakkuuksien elinkaaren eri vaiheissa. Myyntiä uusille asiakkaille voidaan kasvattaa mallinnusten ja skenaariotyökalun avulla. Nykyasiakkaiden arvoa ja lisämyyntiä kasvatetaan kannan analytiikalla, kuten segmenttien mallinnuksella kantaan ja ristiinmyyntianalyysillä. Poistumamallinnuksen avulla varmistetaan, ettei myyntiä menetetä.

Kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi auttaa verkkokauppoja ja muita verkossa liiketoimintaa tekeviä yrityksiä saavuttamaan tavoitteet tehokkaammin ja nopeammin. Kasvumarkkinointi on prosessi, joka hyödyntää dataa ja testauksia markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa suuremman kasvun aikaansaamiseksi. Se onnistuu esimerkiksi applikaation käyttäjäkokemuksen kehittämisellä konversioiden ja myynnin parantamiseksi.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi herättää kohdeyleisön ja tuo myyntiä. Toimiva vaikuttajamarkkinointi nojaa strategiaan, korostaa haluttuja kilpailuetuja ja puhuttelee nykyisiä sekä uusia asiakkaita relevantisti brändin ja vaikuttajan yhteisistä arvoista ponnistaen. Suurimman hyödyn vaikuttajatekemisestä saa irti, kun sisältöjä hyödynnetään monikanavaisesti ja niitä mainostetaan kuten muitakin sisältöjä, mittaamista unohtamatta.

Toimintamallit

Myynti ja markkinointi liittyvät erottamattomasti toisiinsa, sillä myynti on osa markkinointia ja päinvastoin. Tämän vuoksi toimenpiteitä on suunniteltava kokonaisvaltaisesti tiiviissä yhteistyössä. Siilottomuus saattaa vaatia uudenlaisia toimintamalleja, mutta kun raja-aidat on purettu ja toiminnot kulkevat käsi kädessä, saadaan aikaan menestystä.

Myynnin kasvattaminen lähtee nykytilaan pureutumisesta 

Jotta myyntiä voidaan kasvattaa kannattavasti, on tärkeää perehtyä nykytilaan ja tunnistaa kasvun mahdollisuuksia sitä kautta. Myynnin kasvattamisen ytimessä ovat data-, asiakas- ja markkinaymmärrys. Kun markkinointia mitataan kokonaisvaltaisesti, voidaan sen vaikutuksia mitata lyhyellä aikavälillä.  

Myös brändiä on syytä mitata, jotta markkinointi-investoinnit voidaan jakaa brändin ja taktisen investoinnin välillä. Tiedämme, että brändityö kantaa myynnillistä hedelmää myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.

”Dagmarin asiakkailleen tekemissä jatkuvissa ROMI-mallinnuksissa markkinoinnin tehokkuutta on parannettu keskimäärin 30 % ensimmäisen vuoden aikana.”

Raisa Strang, Business Director, Dagmar

Yksi Dagmarin kysytyimpiä palveluita on markkinointi-investointien tuottoa mittaava ROMI-mallinnus. ROMI kertoo, kuinka paljon markkinointiin investoidut eurot ovat tuottaneet myyntiä, katetta tai liikevaihtoa. Syväluotaavalla mittaamisella markkinointi muuttuu kuluerästä investoinniksi.

Voimmeko auttaa? Ota yhteyttä!

Raisa Strang

Business Director

raisa.strang@dagmar.fi

+358445350024

Kirsi Laakso

Customer Insight Director

kirsi.laakso@dagmar.fi

+358503463481

Ilkka Keskiväli

Lead Strategist, Advanced Analytics

ilkka.keskivali@dagmar.fi

+358408618967

Tomi Suojoki

Chief Business Officer

tomi.suojoki@dagmar.fi

+358407795857

Heikki Pieniniemi

Chief Business Officer – Digital Sales

heikki.pieniniemi@dagmar.fi

0407173462