Tiedolla johtaminen

Kun tavoitteesi on tiedolla johtaminen, tarvitset siihen toimivaa teknologiaa, dataa ja sen pureskelua käytettävään muotoon, markkinatutkimusta sekä asiakasymmärrystä. Tarvitset myös tiimin, joka osaa analysoida ja tulkita tietoa sekä muuttaa tiedon johtopäätöksiksi ja tulevaisuuden suunnitelmiksi.

Kokeneet asiantuntijamme auttavat tiimisi alkuun, konsultoivat sopivat teknologiat käyttöönne tai johtavat tiedolla johtamisen kokonaisuutta – täysin tarpeenne mukaan! 

Markkinointiteknologiat

Osaavat teknologiakonsulttimme auttavat varmistamaan, että dataa kerätään oikein ja että siihen liittyviä tuloksia voidaan helposti seurata sekä todentaa.

Markkinatutkimus ja insight

Tutkimustiimimme auttaa tehostamaan markkinoinnin tuloksellisuutta määrällisten ja laadullisten menetelmien avulla. Lähtökohtamme kaikessa tekemisessä on strateginen: tutkimuksen ja siitä johdetun insightin tuottaminen lähtee asiakkaan liiketoiminnan tarpeista.

Markkinoinnin tehostaminen

Myynnin mallinnuksilla ja data science -palveluillamme varmistamme reaaliaikaisen tulosten todentamisen.

Strateginen konsultointi

Mahdollistamme tiedolla johtamisen jalkautumisen organisaatiossanne ja sen yhdistymisen liiketoiminnan strategiaanne.

Hakukonemarkkinointi

Varmistamme sivustonne hakukonelöydettävyyden, analytiikan toimivuuden sekä tiedonkulun yrityksenne ja asiakkaidenne välillä silloin, kun tietoa etsitään.

Kasvumarkkinointi

Autamme verkkokauppatoimijoita saavuttamaan uudenlaisia tuloksia verkkomyynnin kehittämisen avulla.

Tieto auttaa ymmärtämään, mitä asiakkaanne haluavat ja miten he reagoivat erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Tämän tiedon avulla voidaan tehdä parempia markkinointipäätöksiä. 

Tieto auttaa ymmärtämään, mitä asiakkaanne haluavat ja miten he reagoivat erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin. Tämän tiedon avulla voidaan tehdä parempia markkinointipäätöksiä. 

Autamme asiakkaitamme johtamaan markkinointia tiedon avulla tehokkaammin ja tuottavammin. 

Markkinointia johdetaan tiedolla monella eri tavalla. Tiedon avulla ymmärretään paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Tiedon avulla myös seurataan ja analysoidaan markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Todennetun tiedon avulla arvioidaan, mitkä markkinointitoimenpiteet toimivat ja mitkä eivät, ja tehdään tarvittavia muutoksia lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä. 

“Tieto ei ole arvokasta, ellei sitä käytetä päätöksenteossa. Tiedolla johtaminen on kykyä muuttaa raaka data strategiaksi, visioksi ja lopulta menestykseksi.”

Ilkka Keskiväli, Director, Advanced Analytics, Dagmar

Tiedon avulla voidaan tehdä markkinatutkimusta sekä ymmärtää paremmin markkinoita ja kilpailutilannetta. Tämä voi auttaa yritystä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia tai uhkia, jotka voivat vaikuttaa sen markkinointistrategiaan. Lisäksi tiedon avulla voidaan tunnistaa, että tietty tuote tai palvelu on erityisen suosittu tietyn ikäisten tai tiettyä sukupuolta olevien asiakkaiden keskuudessa ja kohdistaa markkinointia näille ryhmille. 

Voimmeko auttaa? Ota yhteyttä!

Antti Kallio

Chief Business Officer – Data, Insight and Technology

antti.kallio@dagmar.fi

+358405298069

Emma Lehtovaara

Business Director

emma.lehtovaara@dagmar.fi

+358406637741

Kirsi Laakso

Customer Insight Director

kirsi.laakso@dagmar.fi

+358503463481

Sakari Palmu

Lead Strategist, Insight Driven Data

sakari.palmu@dagmar.fi

+358400244793

Anni Haavisto

Lead strategist

anni.haavisto@dagmar.fi

+358405805804

Ilkka Keskiväli

Lead Strategist, Advanced Analytics

ilkka.keskivali@dagmar.fi

+358408618967

Jussi-Pekka Kettunen

Head of SEO

jussi-pekka.kettunen@dagmar.fi

+358505330070

Heikki Pieniniemi

Chief Business Officer – Digital Sales

heikki.pieniniemi@dagmar.fi

0407173462