Brändi

Brändin rakentaminen eli brändäys tarkoittaa prosessia, jossa luodaan ja ylläpidetään yrityksen tai tuotteen brändiä. Tavoitteena on luoda brändille tunnistettava ja erottuva identiteetti, joka luo arvoa sekä yritykselle että sen asiakkaille.

Brändin rakentamisessa on monia eri osa-alueita:

 • Brändi-identiteetti: Tämä käsittää brändin nimen, logon, värit, typografian ja muut visuaaliset elementit, jotka auttavat tekemään brändistä tunnistettavan.
 • Brändin arvot ja lupaukset: Nämä määrittelevät, mitä brändi edustaa ja mitä se lupaa asiakkailleen. Esimerkiksi, brändi voi korostaa ympäristöystävällisyyttä, laadukkuutta, innovatiivisuutta tai muita sille tärkeitä arvoja.
 • Brändin ääni: Millä tavalla brändi kommunikoi ja ilmaisee itseään, miltä se kuulostaa ja miten puhuu. Brändin ääni voi olla esimerkiksi hauska, asiantunteva, ystävällinen tai inspiroiva.
 • Brändikokemus: Tämä tarkoittaa kaikkia kokemuksia, joita asiakkaalla on brändin kanssa. Brändikokemus kattaa kaiken tuotteen ostamisesta ja käyttämisestä asiakaspalveluun ja markkinointiviestintään.

Brändin rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, johdonmukaisuutta ja strategista suunnittelua. Onnistunut brändäys voi johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen, korkeampiin hintoihin, parempaan markkina-asemaan ja vahvempaan kilpailuetuun.

Loppujen lopuksi, brändi rakentuu ihmisten mielissä.

Meidän intohimonamme on toimia asiakkaittemme pitkäjänteisen brändityön kumppanina. Selvitämme millaiset kokemukset ja sisällöt ovat oikeasti merkityksellisiä, kun halutaan luoda kilpailijoista erottuva ja kestävä tunneside ihmisiin.

Valitsemme brändin tilanteeseen parhaiten sopivan työskentelymallin: kvalitatiivinen ote yhdistyy kvantiin erityisesti brändin luomisvaiheessa ja hyödynnämme dataa laajasti.
Integroimme tutkimuksen, analytiikan ja verkkodatan sekä tunne- että ratiotason huomioiden. Autamme seuraamaan brändin kehittymistä ja tunnistamme tarvittavat korjausliikkeet.

Palvelujamme brändin rakentamisen alueella:

 • brändipositiointi
 • brändiytimen ja optimiposition määrittely
 • viestikärkien optimointi
 • brändin kohtaamispisteet
 • bränditietoisuuden ja -preferenssin kasvattaminen
 • brändikokemuksen optimointi
 • brändiä tukeva sisällönsuunnittelu ja tuotanto
 • sisältöstrategia
 • vaikuttaja-matchmaking
 • vaikuttajakonseptien suunnittelu
 • digitaaliset brändilliset konseptit
 • digitaalisen median tutkimukset
 • mainonnan esitestit ja kampanjatutkimukset
 • brändin kehityksen seuranta
 • brand tracking
 • brändin KPI- mittaristo