Konversio-optimointi

Konversio-optimointi eli konversion optimointi on prosessi, jossa verkkosivuston tai digitaalisen markkinointikampanjan suorituskykyä parannetaan siten, että mahdollisimman suuri osa kävijöistä suorittaa halutun toiminnon, eli konvertoituu. Tällainen toiminto voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, uutiskirjeen tilaaminen, yhteydenottolomakkeen täyttäminen tai jonkin sisällön lataaminen.

Konversio-optimointiin kuuluu usein seuraavia toimintoja:

Kävijädatan ja käyttäjäkokemuksen analysointi: Miksi kävijät eivät konvertoi? Missä kohtaa konversioprosessia he keskeyttävät?

Hypoteesien luominen: Mitä muutoksia sivustoon tai kampanjaan voisi tehdä, jotta konversioaste paranisi?

Testaaminen: Hypoteeseja testataan käytännössä esimerkiksi A/B-testauksen avulla, jossa osa kävijöistä näkee alkuperäisen version ja osa muokatun version, ja verrataan kumpi versio johtaa parempaan konversioasteeseen.

Toistuva optimointi: Testaamisen perusteella tehdyt parannukset otetaan käyttöön, ja prosessi aloitetaan alusta uusien parannuskohteiden löytämiseksi.

Konversio-optimoinnin tavoitteena on tehostaa markkinoinnin tuloksia ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) saamalla nykyiset kävijät suorittamaan enemmän konversioita ilman, että tarvitsee hankkia lisää liikennettä.

Tutustu konversio-optimoinnin palveluihimme ja näkemyksiimme!