Kulttuuri

Yrityskulttuuri tarkoittaa yrityksen arvoja, uskomuksia, käytäntöjä ja normeja, jotka ohjaavat sen toimintaa ja työntekijöiden käyttäytymistä. Se muodostaa yrityksen sosiaalisen ja psykologisen ympäristön ja vaikuttaa siihen, miten työntekijät suhtautuvat työhönsä ja toisiinsa, sekä miten he tekevät päätöksiä ja ratkaisevat ongelmia.

Yrityksen kulttuurilla ja brändillä on paljon yhteistä keskenään. Brändi on sitä, miten ihmiset puhuvat yrityksestä silloin, kun yritys ei itse ole sitä kuulemassa. Kulttuuri puolestaan edustaa kaikkea sitä, mitä työpaikalla tapahtuu, kun kukaan ei ole näkemässä.

Hyvä yrityskulttuuri voi parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä, motivaatiota ja suorituskykyä, edistää yhteistyötä ja innovaatioita, ja vahvistaa yrityksen mainetta. Huono yrityskulttuuri taas voi johtaa esimerkiksi työntekijöiden demotivaatioon, konflikteihin, korkeaan henkilöstövaihtuvuuteen tai imagohaittoihin. Yrityskulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja sitoutumista yrityksen johdolta.

Yrityskulttuuri voi ilmetä monin eri tavoin, kuten:

 • Yrityksen arvot: Mitä yritys pitää tärkeänä? Esimerkiksi rehellisyys, innovatiivisuus, asiakaslähtöisyys tai yhteistyö voivat olla yrityksen arvoja.
 • Käyttäytymisnormit: Miten työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän? Miten he suhtautuvat esimerkiksi virheisiin, konflikteihin, palautteeseen tai muutoksiin?
 • Johtamistapa: Miten johto johtaa yritystä ja työntekijöitä? Onko johtaminen esimerkiksi autoritääristä, demokraattista vai osallistavaa?
 • Ilmapiiri: Millainen on työympäristön tunnelma? Onko se esimerkiksi kannustava, kilpailullinen, rento tai jännittynyt?
 • Yrityksen rituaalit ja perinteet: Mitä yhteisiä tapoja, juhlia, kokoontumisia tai muita rituaaleja yrityksessä on?

Dagmar on toiminut menestyksekkäästi jo 50 vuoden ajan. Keskeinen osa onnistumista on kulttuurimme, joka auttaa kaikkia dagulaisia olemaan rohkeita, näkemyksellisiä, innostavia ja vastuullisia yhdessä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa.

Palveluitamme yrityskulttuurin kehittämiseksi ovat mm.

 • Toimintaympäristön johtamisen konsultointi
 • Toimintamallien kehittäminen
 • Asiakaskeskeisen organisaation luominen
 • Prosessien läpivalaisu ja kehittäminen
 • Osallistavat fasilitoinnit erilaisiin kohtamaamisiin
 • Tulevaisuusajattelu koko organisaatiota motivoimaan
 • Kulttuurikirja koko organisaation käyttöön

Tutustu kulttuurimme!