Näytä kaikki palvelut Sulje

Asiakasymmärrys

Mitä oikeasti tiedämme kuluttajien toiveista, asenteista ja ostokäyttäytymisestä? Viemme asiakkaamme sukellusmatkalle nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ihon alle. Mikä ohjaa heidän ajatteluaan, toimintaansa ja ostokäyttäytymistään? Missä ja millaisilla sisällöillä heihin voi tehdä suuren vaikutuksen? Valitsemme asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan lähestymistavan, jolla kaivetaan esiin tukeva perusta liiketoiminnan, tuote- ja palvelukehityksen sekä markkinoinnin valinnoille.

Palvelujamme asiakasymmärryksen alueella:

* strategiset segmentoinnit * asiakaspotentiaalin tunnistaminen * etnografinen ja muu kvalitatiivinen tutkimus * kvantitatiiviset tutkimukset * syvähaastattelut * kuluttajayhteisöt * ideatalkoot * innoputki * kohderyhmäprofiloinnit * ostopolkututkimukset * shopper-tutkimukset *asiakaskannan analyysit * asiakkuustrategiat ja –konseptit *tutkimuksen, analytiikan ja verkkodatan integrointi

Blogista