BlogiMaria Karttunen 12.12.2023

Sosiaalinen media 2024 – kuusi trendiä, jotka sinunkin tulee tietää

Asiakaskokemuksen kehittäminen Markkinoinnin kehittäminen Tiedolla johtaminen Digitaalinen markkinointi Luovat sisällöt Markkinointiviestintä Sosiaalinen media

Sosiaalisen median maisema on jatkuvassa muutoksessa. Dagmarin sosiaalisen median asiantuntijat valitsivat kuusi keskeistä trendiä, jotka määrittävät sosiaalisen median suuntaa vuonna 2024.

1. Vastuullisuus – Trendi, jota ei voi sivuuttaa 

Yrityksiin kohdistuu kasvavaa painetta näyttää, mitä ja miten ne antavat takaisin yhteiskunnalle ja mihin ideologioihin ne yhtyvät. Asiakkaat vaativat yrityksiltä ehdotonta läpinäkyvyyttä ja aitoutta vuonna 2024. Samaan aikaan väärien uutisten ja viherpesun kohtaama vastareaktio yleisön taholta tulee vain voimistumaan ja sosiaalisella medialla on suuri rooli osana tätä.

Brändien tulee seisoa vahvasti arvojensa takana sosiaalisessa mediassa ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.​ On tärkeää luoda sosiaaliseen mediaan ympäristö, jossa kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi ja kunnioitetuiksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritys vastaa aktiivisesti ja kunnioittavasti kaikkiin kommentteihin ja palautteisiin.

Sisältöjen tulisi heijastaa erilaisia ääniä, näkökulmia ja kokemuksia. Monimuotoisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon (DEI) huomioiminen on tärkeää. Sisältöjen saavutettavuus on myös olennaista, ja kommenttikentissä nuorten nähdään jopa vaativan tekstityksiä videoihin, jos ne puuttuvat.

2. Yhteisöllisyys – Asiakas on osa tarinaa

Sosiaalisen median yhteisöt ovat usein käyttäjälähtöisiä, kuten Facebookin Eläinvideokerho ja Naisten Huone, samoin kuin TikTokista sekä Instagramista löytyvät erilaiset hashtagit/faniryhmät, esimerkiksi #instacat ja #booktok. Käyttäjät perustavat faniyhteisöjä myös tuotteille ja brändeille.

Yrityksille tämä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Yhteisöjä voidaan hyödyntää esimerkiksi kyselyiden ja tutkimusten tekemiseen, uusien tuotteiden suunnitteluun tai mainonnan testaamiseen. Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille suoran väylän kommunikoida asiakkaidensa kanssa avoimesti ja reaaliaikaisesti. Uskolliset asiakkaat ovat mielellään osa brändin tarinaa pelkän passiivisen kuluttamisen sijaan, mikä antaa hyvät lähtökohdat yhteisön luomiselle.

Yhteisöllisyys liittyy vahvasti muihin trendeihin, kuten käyttäjien luomaan sisältöön, vastuullisuuteen ja brändin inhimillistämiseen. Yritys, joka luo oman yhteisönsä sosiaalisessa mediassa, voi toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi, rohkaista ja kannustaa jäseniään osallistumaan keskusteluun ja jopa sisällöntuotantoon. Tämä tekee yrityksestä helpommin lähestyttävän ja inhimillisemmän toimijan, mikä voi lisätä sen vetovoimaa asiakkaiden silmissä.

3. Tekoäly – Somen uusi superase

Tekoälyllä on merkittävä rooli sosiaalisessa mediassa. Se on mullistanut tapamme tuottaa, kuluttaa ja jakaa tietoa. Tekoälyllä voidaan personoida käyttäjäkokemusta, optimoida sisällöntuotantoa ja tehostaa mainontaa.​

Algoritmit keräävät tietoa käyttäjien toiminnasta, kuten tykkäyksistä, jakamisista ja kommentoinneista, jotta ne voivat tarjota yksilöllisiä sisältöjä. Niiden avulla jokainen sosiaalisen median käyttäjä saa ainutlaatuisen ja räätälöidyn käyttäjäkokemuksen.

Tekoälyllä on myös keskeinen rooli sisällöntuotannossa ja mainonnassa. Näitä helpottavat ominaisuudet, kuten automaattinen tekstintuotanto ja työkalut kuvien luomiseen ja käsittelyyn, tulevat lisääntymään some-alustoilla.

Samalla tekoäly tuo sosiaalisen median käyttöön myös haasteita. Algoritmien tuottamat ja suosittelemat sisällöt voivat vahvistaa kuplaefektiä, jossa käyttäjät näkevät vain samanmielisten ihmisten mielipiteitä. AI tarjoaa myös huijareille uusia tapoja hyödyntää esim. ääntä ja videota. Äänimanipulaatioihin riittää vain kolme sekuntia ääninäytettä, ja videoilla pystytään huijaamaan vakuuttavasti. ​

4. Some hakukoneena – Google, oletko valmis?

Nuoret, erityisesti Z-sukupolvi, hakevat yhä useammin tietoa Googlen sijaan sosiaalisesta mediasta.

Ihmiset haluavat kuluttaa yhä enemmän autenttista ja nopeasti selattavaa sisältöä, johon sosiaalinen media vastaa perinteisiä hakukoneita paremmin. Sosiaalisesta mediasta tietoa hakiessa käyttäjä saa hakutulokset visuaalisessa ja helposti selattavassa muodossa. Sosiaalinen media on myös perinteisiä hakukoneita interaktiivisempi ympäristö. Esimerkiksi TikTokissa käyttäjä voi selata nopeasti useita aiheeseen liittyviä videoita, kysyä, kommentoida ja lukea myös muiden käyttäjien kommentteja aiheesta.

Kun moni on siirtynyt etsimään tietoa tuotteista ja palveluista sosiaaliseen mediaan, on sosiaalisen median SEO:n tärkeys korostunut. Brändit voivat parantaa löydettävyyttään sosiaalisessa mediassa mm. lisäämällä relevantteja avainsanoja postauksiinsa ja pitämällä käyttäjänimet helposti löydettävinä ja yhteneväisinä eri kanavissa.

Muutoksia on nähtävissä myös maksetun mainonnan puolella. Esimerkiksi TikTok on jo tuonut ostoalustalleen ”Search Ads Togglen”, jolla mainontaa voidaan näyttää myös TikTokin hakutuloksissa relevanttien hakujen yhteydessä. Ominaisuus on käytössä toistaiseksi vasta Yhdysvalloissa, mutta testauksia on tehty myös muilla markkinoilla.

5. Brändi inhimillisemmäksi – Ihmiset, ei kankeat korporaatiot

Brändipersoona voi erottautua sosiaalisen median kanavissa muusta brändi-identiteetistä olemalla esimerkiksi rohkeampi ja vitsikkäämpi. Tone-of-voice voi erota jopa eri somekanavien välillä, kun valinta on tehty tietoisesti strategiaan pohjautuen.

Tunneyhteyden luominen kuluttajiin ja asiakkaisiin on erittäin tärkeää maailmassa, jossa median käyttö on pirstaloitunut eri kanavien kesken. Erityisesti TikTokissa nähdään paljon kilpailevien brändien keskinäistä vuorovaikutusta. Usein ihmiset luottavat mieluummin toisiin ihmisiin kuin kasvottomiin yrityksiin, joten on hyvä tuoda esille myös ihmiset brändin takana ja sitä kautta tehdä yrityksestä helpommin lähestyttävä.

Brändin inhimillistäminen tuo esiin brändin arvot ja persoonallisuuden, mikä voidaan saavuttaa esimerkiksi laadukkaan asiakaspalvelun kautta. Toimivan asiakaspalvelun avulla voidaan parhaimmillaan rakentaa brändille omaa yhteisöä sekä tuoda esille yrityksen omaa asiantuntijuutta. Asiakaspalvelu ei kuitenkaan tarkoita pelkkää viesteihin vastaamista, vaan vaatii aktiivista kommunikointia yhteisön kanssa.

6. Käyttäjien luoma sisältö – Aitous voittaa

Käyttäjien luoma sisältö eli user generated content (UGC) on nimensä mukaisesti aitoa ja rehellistä sosiaalisen median käyttäjien itsensä luomaa sisältöä. Erityisesti Z-sukupolven diginatiivit ovat somen suurkuluttajia. Useat heistä myös postailevat itse aktiivisesti sosiaaliseen mediaan – ja koska elämästä on totuttu jakamaan niin paljon, luonnollisena osana sisältöjä ovat myös tuote-, palvelu- ja brändisuositukset. 

​Käyttäjien luoma sisältö on helposti lähestyttävämpää ja uskottavampaa kuin brändin oma sisältö. Mikä olisi suurempaa sitoutumista brändiin kuin sisällön tuottaminen siitä ja mikä olisi brändiltä suurempi kunnianosoitus sisällön luojalle, kuin sen huomioiminen. Tällä tavoin brändit voivat osoittaa kuuntelevansa asiakkaitaan.​​

Käyttäjien luoma sisältö voi olla vaikuttajien orgaanisia suosituksia, mutta myös ihan tavallisten somekäyttäjien julkaisemia arvioita tai vinkkejä. Kaikki ne tarjoavat hyvää ansaittua näkyvyyttä, mutta niitä on hyödynnetty myös kasvavissa määrin yritysten somemainonnassa. Käyttäjien luomat tai niitä jäljittelevät sisällöt mainossisältöinä ovat huomattavasti orgaanisemman ja kanavaan sopivamman näköisiä.

”Sosiaalisen median parissa työskentelevien kannattaa pitää nämä trendit takaraivossa sisältöjä ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Some-kanavien ylläpito vaatii yritykseltä aikaa, resursseja ja sitoutumista, mutta parhaimmillaan päästään rakentamaan pitkäaikaisia ja merkityksellisiä suhteita asiakkaiden kanssa!”

Maria Karttunen, Head of Social, Dagmar

KIRJOITTAJA

Maria Karttunen

PIDEMMÄLLÄ VAPAALLA

maria.karttunen@dagmar.fi

+358458816088

Dagmarin Head of Social Maria on digimainonnan moniosaaja, jonka sydän sykähtää, kun upea luova toteutus kohtaa timanttisen strategian, ja kokonaisuus tuottaa tulosta. Vapaa-ajalla nautiskelija, joka kiipeää korkealle ja sukeltaa syvälle. Innokas Dagmarin D&D-kerhon jäsen.