Data Science

Data science, suomeksi datatiede, on monitieteinen ala, joka käyttää tieteellisiä metodeja, prosesseja, algoritmeja ja järjestelmiä tiedon ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Se yhdistää tilastotieteen, datan analysoinnin, koneoppimisen, tietojenkäsittelytieteen ja niiden liittyvät menetelmät, jotta voidaan ymmärtää ja analysoida todellisia ilmiöitä datan avulla.

Datatiede voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimintoja:

– Datan kerääminen eri lähteistä
– Datan puhdistus ja esikäsittely
– Datan analysointi ja mallinnus
– Tilastollinen analyysi ja koneoppiminen
– Visuaalinen datan esittäminen
– Päätelmien tekeminen ja tulkinta

Datan hallinta on erittäin tärkeää, koska dataa on usein saatavilla valtavia määriä ja sitä voidaan hyödyntää monin tavoin esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä, päätöksenteossa, tuotekehityksessä, markkinoinnissa, tutkimuksessa ja monilla muilla alueilla.

Edistyneiden analytiikkaratkaisujen avulla murskaamme monipuoliset datasetit ymmärrettävään muotoon – oli kyse suuresta, pienestä tai strukturoimattomasta datasta.

Ydinosaamisemme liittyy kykyyn soveltaa mm. monipuolisia koneoppimisratkaisuja siten, että tuotamme asiakkaille mitattavia liiketoimintaa ja markkinointia tehostavia ratkaisuja. Kehitämme myös omaa tekoälyteknologiaa, jonka avulla laajennamme ja tehostamme asiakkaidemme nykyisiä työkaluja ja prosesseja.

Yhdistelemme eri datalähteitä älykkäästi niin, että markkinoinnin ja liiketoiminnan nykytilasta ja kehityssuunnista muodostuu kirkas näkemys. Viemme näkemykset arjen käytännöiksi ja tiedolla ohjatuiksi asiakaskohtaamisiksi kaikissa kanavissa.

Palvelujamme Data Science -alueella

– markkinoinnin ROI-mallinnukset
– liiketoimintaan vaikuttavien ajurien tunnistaminen
– attribuutiomallinnukset
– budjettien optimointi
– myynnin ennuste- ja skenaariotyökalut
– KPI-mittaristojen rakentaminen
– asiakasdatan analyysit ja ennustemallit
– ristiinmyynnin analysointi ja tehostaminen
– poistuman ennustaminen
– liidien hallinta ja pisteytysmallit
– asiakaspolkuanalyysit
– digimarkkinoinnin ja ohjelmallisen ostamisen optimointialgoritmit
– tekstianalytiikka
– räätälöidyt koneoppimis- ja tekoälysovellukse
– tutkimuksen, asiakasdatan ja verkkodatan integrointi

Blogista

Tarjoama

Blogikategoriat